Kurz pracovního práva na klíč 

Bookmark and Share

Kurz pracovního práva na klíč podle požadavků klienta

 • Hodláte vyškolit část Vašich zaměstnanců v oblasti pracovního práva?
 • Máte jasnou představu o obsahu školení v oblasti pracovně právní legislativy pro Vaše pracovníky, ale nabízené veřejné kurzy pracovního práva Vám svým obsahem nebo hloubkou probírané problematiky nevyhovují?
 • Nebo si naopak nejste jistí, co by mělo Vaše zaměstnance z pracovního práva zajímat a co budou potřebovat?
 • Chcete provést školení ve Vaší společnosti a nehodláte vysílat své lidi na školení mimo sídlo společnosti?
 • Potřebujete zkonzultovat vybrané pracovně právní dokumenty nebo postupy?

Školení pracovního práva na míru podle Vašich požadavků

Vzdělávací kurz nebo školení Vám "ušijeme" na míru, přesně podle Vašich představ a požadavků. Na základě uvedených požadavků a konzultace s lektorkou připravíme obsah kurzu, jeho délku i strukturu. Inspirovat se můžete nechat např. nejoblíbenější osnovou školení mezi zaměstnavateli – základy pracovního práva. Podívat se na ni můžete zde.

Požadovanému obsahu přizpůsobíme i studijní materiály, které obdrží všichni účastníci kurzu.

Kurz se uskuteční přímo ve Vaší společnosti nebo na Vámi požadovaném místě, čímž ušetříte čas Vašich zaměstnanců, kteří se kurzu zúčastní a také peníze za náklady na cestu.

Na vyžádání Vám rádi poskytneme reference z předchozích firemních kurzů.

Součástí kurzu může být i konzultace a diskuze nad jednotlivými dokumenty nebo problémy v personální oblasti, které Vaši personalisté či manažeři řeší.

Informace o kurzu pracovního práva na klíč

Pokud se s námi spojíte, velmi rádi Vám poskytneme další informace a zašleme nabídku včetně ceny.

Kontakt
Aditus consult s.r.o.
Emailová adresa: kurzy-pravo@aditus.czOsnova základy pracovního práva pro manažery, mistry, vedoucí, personalisty

POVINNOSTI V PRACOVNÍCH VZTAZÍCH

 • povinnosti všech zaměstnanců
 • povinnosti vedoucích zaměstnanců
  • zastupování zaměstnavatele vedoucími
  • doručování písemností na pracovišti
   • svědci

PRACOVNÍ POMĚR

 • zkušební doba
 • doba určitá

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 • dohoda
 • výpověď
  • zákaz výpovědi
 • zrušení ve zkušební době
 • uplynutí doby
 • okamžité zrušení

PRACOVNÍ DOBA

 • základní pojmy
 • typy rozvržení pracovní doby
 • přestávky v práci
  • přestávka na jídlo a oddech
  • bezpečnostní přestávka
 • nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
 • nepřetržitý odpočinek v rámci týdne
  • svátky
 • pracovní pohotovost
 • práce přesčas
 • evidence pracovní doby

PŘEKÁŽKY V PRÁCI

 • překážky v práci na straně zaměstnance
  • nemoc
  • mateřská/rodičovská dovolená
  • důležité osobní překážky
   • lékaři
  • překážky z důvodu obecného zájmu
 • překážky na straně zaměstnavatele
  • prostoj
  • živel
  • částečná nezaměstnanost
  • překážka na pracovní cestě
  • jiné překážky

DOVOLENÁ

 • plánování
 • určování
 • čerpání
 • omezené možnosti převodů do dalšího roku
 • krácení

NÁHRADA ŠKODY

 • odpovědnost zaměstnance za škodu
  • obecná odpovědnost
  • odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvracení škody
  • odpovědnost za ztrátu svěřené věci
  • hmotná odpovědnost
 • odpovědnost zaměstnavatele za škodu
  • odpovědnost za odložené věci
  • odpovědnost při úkonech souvisejících s výkonem práce aj.

zpět na začátek informací o kurzu na klíč