Pracovní právo a Zákoník práce 2012 test 

Bookmark and Share

Zákoník práce - Test

Jak se vyznáte v zákoníku práce od roku - test znalostí pracovního práva

1. Co musí obsahovat pracovní smlouva?


druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu do práce
druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu do práce, týdenní pracovní doba
druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu do práce, týdenní pracovní doba, mzda

2. Řadový zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou 5 měsíců, v jaké délce je možné sjednat zkušební dobu?


zkušební doba smí činit 5 měsíců
zkušební doba smí činit 3 měsíce
zkušební doba smí činit 2,5 měsíce

3. Pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán na dobu:


max. na dobu 2 let s libovolným počtem opakování
max. na dobu 3 let a v těchto 3 letech max. 2 krát opakován nebo prodloužen
max. na dobu 3 let a k tomu 2 krát opakován nebo prodloužen (každé opakování či prodloužení max. na dobu 3 let), celkem tedy až na dobu 3 x 3 let (9 let)

4. Odstupné se poskytuje:


všem zaměstnancům stejně ve výši nejméně 3-násobku průměrného výdělku
podle délky trvání pracovního poměru od 1-násobku až po 3-násobek průměrného výdělku
podle délky trvání pracovního poměru od 1-násobku až po 5-násobek průměrného výdělku

5. Na dohodu o provedení práce lze v témže kalendářním roce pro téhož zaměstnavatele odpracovat max.:


100 hod.
150 hod.
300 hod.

6. Jak je to s dohodou o provedení práce a pojistným na sociální a zdravotní pojištění?


dohoda o provedení práce je osvobozena od plateb pojistného
činí-li měsíční příjem z DPP 10.000 Kč, vzniká povinnost platit pojistné
činí-li měsíční příjem z DPP 10.001 Kč, vzniká povinnost platit pojistné

7. Délka směny smí činit:


max. 12 hodin
max. 9 hodin u rovnoměrného rozvržení pracovní doby a 12 hodin u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby
max. 16 hodin

8. Ve mzdě může být přihlédnuto k práci přesčas:


neomezeně, je-li to se zaměstnancem sjednáno
max. do 150 hodin u řadového zaměstnance a do 416 hodin u vedoucího zaměstnance u mzdy sjednané i stanovené a určené
max. do 150 hodin u řadového zaměstnance a do 416 hodin u vedoucího zaměstnance u mzdy sjednané

9. Nevyčerpaná dovolená z předchozího roku na konci roku následujícího:


stará dovolená bez náhrady propadá
žádná dovolená zaměstnanci nikdy nesmí propadnout
základní výměra staré dovolené v rozsahu 4 týdnů propadá, případné další týdny se proplácí

10. Zápočtový list je zaměstnavatel povinen vydat:


jen zaměstnancům v pracovním poměru
všem zaměstnancům, a to jak v pracovním poměru, tak zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnost a o provedení práce
zaměstnancům v pracovním poměru a zaměstnancům činným na základě dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, s výjimkou starobních důchodců
Vyhodnocení: 10 – 8 správných odpovědí = na letošní změny jste velmi dobře připraven(a) a zbytek chytíte za pochodu 7 – 5 správných odpovědí = mohlo by to být lepší, ve vlastním zájmu se raději ještě jednou seznamte se změnami, ať Vás nic nezaskočí 4 – 0 správných odpovědí = není to žádná sláva, ale nic není ztraceno, podívejte se na naše články o novele a jistě vše doženete