Kontrola pracovní smlouvy pro zaměstnance - placená služba 

Bookmark and Share

Placené služby pro zaměstnance

Kontrola pracovních smluv a dalších pracovně-právních dokumentů

Zaměstnancům a budoucím zaměstnancům nabízíme za úhradu kontrolu návrhu pracovní smlouvy či dodatku k pracovní smlouvě, mzdového výměru, kvalifikační dohody, dohody o hmotné odpovědnosti nebo dohody o ukončení pracovního poměru.

Vysvětlíme Vám, která ustanovení smlouvy jsou neplatná (a proč), která jsou platná, ale pro Vás jakožto zaměstnance riziková či nevýhodná, abyste věděli, co se chystáte podepsat, event. co už jste podepsali. Cena za kontrolu smluv začíná na 1 000,- Kč (průměrná cena se pohybuje okolo 1 500,- Kč). Vypracovanou odpověď dostanete nejpozději do 3 pracovních dnů.

Máte-li zájem o kontrolu smluv, popište svůj problém, dotaz a pošlete jej společně s textem smlouvy (ideálně ve formátu textového editoru Word nebo ve formátu .pdf) na emailovou adresu: smlouva@aditus.cz.