Mzdy, platy, odměny za práci 

Bookmark and Share


Mzdy, platy, odměny za práci

Mzdy, finanční a naturální odměny za práci

Pracovně právní otázky z oblasti mezd a odměňování, včetně problematiky vyplácení pohyblivé složky mzdy, vyplácení respektive nevyplácení mzdy zaměstnavatelem, mzdových výměrů apod.

Seznam rad v rubrice:

Práce o víkendu a příplatek, poskytnutí přestávek a pracovních oděvů
Žádost o poskytnutí neplaceného volna
Nepřiznání příplatku za odpolední směnu a zpětné proplacení
Krácení dovolené za zmeškané směny v případě, že zaměstnanec už celou dovolenou vybral
Přesčasové hodiny v době pracovní neschopnosti
Mám nárok na zaplacení svátků a víkendů při nepravidelné pracovní době
Fond pracovní doby při souběžném výkonu práce dvou směn a příplatky
Průměrná mzda a rozhodné období
Placení přesčasu o nočních směnách
Změna IČ zaměstnavatele a dodatek pracovní smlouvy
Změna výše mzdy ze strany zaměstnavatele
Diskriminace v odměňování
Proplacení přesčasových hodin
Mzda odeslaná na cizí účet a neochota zaměstnavatele věc neprodleně řešit
Srážka ze mzdy z důvodu skončení PP ve zkušební lhůtě
Souběh příplatků za práci v sobotu na kterou vychází státní svátek
Ušlý zisk v podobě odměny za pracovní pohotovost při odškodňování pracovního úrazu
Náhrada mzdy za školení řidičů
Snížení mzdy dodatkem k pracovní smlouvě při nedostatku zakázek
Průměrná mzda pro výpočet přesčasů nebo náhradního volna
snížení základní mzdy
Výpočet náhrady mzdy za dovolenou čerpané po 2.MD,která navazovala na RD
průměrná mzda pro výpočet přesčasů
Vrácení údajného nedoplatku zaměstnavateli
Má krácení osobního ohodnocení vliv na výši odstupného?
Odměňování za stejnou pozici na základě vnitřního předpisu
Dodatek k pracovní smlouvě týkající se mzdy
Platí mi zaměstnavatel správně aspoň minimální mzdu?
Darování krve v nepřetržitém provozu
Změna a snižení mzdy z důvodu nového odměňovacího systému
Práce na částečný úvazek při rodičovské dovolené a výše odstupného při návratu na plný pracovní úvazek
Práce přesčas - příplatek za vedení v platové sféře a nesouhlas zaměstnance
Povinnost vrátit chybně vyplacené odstupné
Vrácení přeplatku mzdy zaměstnavateli
Náhrada mzdy během výpovědní doby
Brzský příchod na pracoviště a sankce za něj
Krácení náhrady mzdy za svátek
Nárok na roční odměny za loňský rok a mateřská dovolená v dalším roce
Mzda sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas v roce 2007, ale bez uvedení rozsahu - je to platné?
Co se započítá do průměrného výdělku?
Je práce přesčas automaticky zahrnuta ve mzdě školníka?
Povýšení bez navýšení platu
Neproplácení přesčasů konaných z domova
Ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele a následné nevyplacení mzdy
Snížení mzdy kvůli neprosperitě firmy a zároveň zahrnutí přesčasů do mzdy
Přesčasy a jejich proplácení jen některým zaměstnancům
Práce ve svátek a náhradní volno nebo příplatky - na co mám nárok?
Ukončení pracovního poměru dohodou a následné nedodržení výplatního termínu. Mám nárok na odstupné?
Mzda a osobní ohodnocení po návratu z rodičovské dovolené
Nevyplacení mzdy po skončení pracovního poměru dohodou agenturou práce
Práce přesčas konaná ve svátek
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Neomluvená absence a zdravotní pojištění
Zaměstnavatel nevydává výplatní pásky, neplatí příplatky za práci a zřejmě ani neprovádí vyúčtování daní
Srážky ze mzdy k úhradě dluhů
Stanovení tarifní třídy
proplacení přesčasů a dovolená při zkráceném úvazku a současně nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Zpětné snížení mzdy
Jak předejít diskriminaci aneb odměňování zaměstnanců za stejnou práci
Neproplacené přesčasy ve zdravotnictví
PROPLÁCENÍ SVÁTKŮ
Recepční hotelu má dělat i ochranku - má nárok na vyšší mzdu?
Snížení mzdy při podpisu nové pracovní smlouvy na dobu určitou
Výplatní páska a příplatky za práci
Nepravidelně konaná práce v noci a příplatek za práci v noci
Mám nárok na proplacení přesčasů?
Výpočet stálé mzdy při kontu pracovní doby
Doplatek mzdy při ohrožení nemocí z povolání
Mzda placená ve stravenkách - naturální mzda
Odmítnutí vyplacení prémií po obdržení výpovědi
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Náhrada mzdy
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Zaměstnavatel neurčil výplatní termín

Seznam starších dotazů v rubrice Vyhledání Mzdy, platy, odměny za práci

Kategorie právní poradny

1. Vznik pracovního poměru
2. Změny pracovního poměru
3. Ukončení pracovního poměru
4. Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
5. Dovolená na zotavenou
6. Mzdy, platy, odměny za práci
7. Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
8. Rodičovská dovolená, Mateřská dovolená, Odchod na mateřskou dovolenou
9. Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody
10. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
11. Cestovní náhrady
12. Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce