Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel chce změnit mzdu z úkolové na hodinovou. Obávám se, že peníze které si vydělám prací v úkolu mi zaměstnavatel nebude chtít dát na hodinu. Jak mám postupovat v případě, že se nedohodneme na výši hodinové mzdy? V pracovní smlouvě mám mzdu na hodinu, ale ta závisí na vyrobení kusů podle normy a počtu obsluhujících strojů. Takže pokud splním normu na prvním stroji na 113% a na na druhém normu minimálně na 90%, náleží mi za druhý stroj příplatek 50%. Dohromady tedy 113+50=163% krát můj hodinový základ což je zhruba 205,-Kč. Obávám se že tuto mzdu mi zaměstnavatel nebude chtít na hodinu dát.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, píšete, že máte mzdu sjednánu v pracovní smlouvě. Je-li tam uveden výpočet podle normy strojů, tak jak uvádíte, pak ke změně výpočtu mzdy potřebuje zaměstnavatel Váš souhlas. Častější ale je, že v pracovní (nebo jiné) smlouvě je hodinová nebo měsíční sazba a případný odkaz na osobní ohodnocení, které ale určuje sám zaměstnavatel, třeba právě podle norem, které v čase upravuje. V takovém případě zaměstnavatel změnu provede a neptá se Vás na souhlas, protože osobní ohodnocení určuje sám.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti sjednávání mzdy za práci přesčas, sjednávání příplatků za práci v noci a o víkendu a stálé mzdy při kontu pracovní doby. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele? byl zveřejněn dne 2011-04-05
počet zobrazení: 6137


Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu