Kurz pracovní doba 

Bookmark and Share


Kurz Pracovní doba

Kurz se podrobně věnuje dílčím tématům Zákoníku práce - Pracovní doba, překážky v práci na straně zaměstnavatele i překážky v práci na straně zaměstnance, dovolená na zotavenou, mateřská dovolená, rodičovská dovolená. Uvedená témata patří v personální praxi mezi velmi ožehavá a jejich neznalost či nepřesné dodržování může způsobit nepříjemnosti dokonce se samotným Inspektorátem práce.

Obsah kurzu Pracovní doba, překážky v práci, dovolená • Délka pracovní doby
 • Rozvržení pracovní doby - rovnoměrné, nerovnoměrné
 • Pružná pracovní doba
 • Konto pracovní doby
 • Přestávky v práci, bezpečnostní přestávka
 • Doba odpočinku - mezi směnami, v rámci týdne
 • Noční práce
 • Přesčasová práce
 • Pracovní pohotovost
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • Překážky v práci na straně zaměstnance
 • Dovolená za kalendářní rok, poměrná část, výměra dovolené za odpracované dny
 • Dovolená za odpracované dny
 • Dodatková dovolená
 • Mateřská dovolená
 • Rodičovská dovolená
 • Dočasná pracovní neschopnost a náhrada mzdy
 • Příprava na kontrolu (příprava, vedení agendy)
 • Praktické ukázky, příklady a postupy
 • Konzultace evidence docházky ve společnostech účastníků kurzů (v případě zájmu)

Studijní materiály kurzu Pracovní dobaKaždý účastník obdrží velmi obsáhlý studijní materiál, který obsahuje desítky příkladů ve formě slovních úloh a materiál proto může i po konání kurzu sloužit jako příručka pro pracovní dobu a její posuzování.

Informace o kurzu Pracovní dobaDalší informace o vzdělávacím kurzu naleznete zde - Kurz Pracovní doba, dovolená a překážky v práci

Přihlášku na kurz Pracovní doba máte možnost stáhnout ve formátu .doc (MS Word) prihlaska-kurz-pracovni-doba.doc

Další informace Vám velmi rádi poskytneme na emailové adrese: kurzy-pravo@aditus.cz nebo na telefonu 242 444 502.