Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce 

Bookmark and Share


Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Bezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Dotazy právní poradny zaměřené na pracovní podmínky, vzdělávání, školení a další rozvoj zaměstnanců, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Seznam rad v rubrice:

Prace z domova - pracovni uraz
Úhrada profesních průkazů při skončení pracovního poměru
Zkrácený pracovní úvazek při péči o partnera - seniora
Práce o víkendu a příplatek, poskytnutí přestávek a pracovních oděvů
Změna adresy pobytu při pracovní neschopnosti
Mohu odmítnout několikamesíční pracovní cestu?
zamestnavatel nedava pracovni odev,obuv ani hygienicke potreby
Můžu trestat za absence odebráním stravenek?
Výpověď a náhrada nákladů za školení
Přesčasové hodiny v době pracovní neschopnosti
Zaměstnavatel mi nechce dát výpověd po pracovním úrazu
Úraz ve zkušební době
Pracovní přestávka ve výrobě zmrzlin
Může smluvní lékař zpochybnit neschopenku vydanou ošetřujícím lékařem?
Dovolená za odpracované dny a náhradní volno při ukončení pracovního poměru
Spoluúčast zaměstnance na financování uniforem
Ukončení práce v době nemocenské - dohodou, nebo výpovědí + odškodnění za možné trvalé následky
Nevyhovující pracovní židle
Nové zaměstnání po rodičovské dovolené a nárok na zkrácený úvazek
Požadované vzdělání pro výkon povolání účetní
Ukončení pracovního poměru - zaměstnavatel nechce převzít zpět obuv
Smluvní závodní lékař a jeho rozhodnutí vedoucí k ukončení pracovního poměru
Úhrada zdravotní prohlídky, když firma se mnou pracovní poměr nakonec neuzavře a pochybnost o uzavření pracovního poměru
Mám právo na nový pracovní oděv nebo musím nosit použitý?
Kauce pro případ nevrácení či zničení stejnokroje
Snížení mzdy dodatkem k pracovní smlouvě při nedostatku zakázek
Pružná pracovní doba a čas strávený na služební cestě
Jsem povinná jít na preventivní prohlídku ve svém volnu, mám právo na úhradu ztráveného času u lékaře
Pracovní neschopnost a ukončení dohodou
Doba určitá,trvání prac.neschopnosti,kam se hlásit
Dvě pracovní smlouvy u jednoho zaměstnavatele a dvě lékařské prohlídky
Malá s.r.o. a zajišťování preventivních prohlídek zaměstnanců závodním či ošetřujícím lékařem?
Je zaměstnanec povinen uhradit náklady z kvalifikační dohody při odchodu do starobního důchodu?
Zaměstnavatel nedodržuje bezpečnost práce a nám vyhrožuje ukončením pracovního poměru
Spoluúčast na úhradě pracovního oděvu zaměstnancem
Mám nárok na příspěvek od zaměstnavatele na praní a žehlení pracovního oděvu?
Práce v noci - sama na směně
Lze obejít povinnost sjednat smluvního závodního lékaře, když máme jen 3 zaměstnance?
Náhrada mzdy při nemoci při 12-ti hodinových směnách
Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku, kterou zaměstnanec absolvoval ještě před vznikem pracovního poměru?
Výpis ze zdravotní dokumentace jako podklad pro preventivní prohlídku a kdo ho hradí?
Výpověď nebo nejdříve nabídka odpovídající pozice při změně zdravotního stavu
Prohlubování kvalifikace na žádost zaměstnance, které zaměstnavatel nechce hradit
Gynekologická zdravotní prohlídka zaměstnankyně před přijetím do pracovního poměru
Otisk prstu k evidenci a vstupu do budovy - při nesouhlasu možnost výpovědi
Vstupni lekarske prohlidky u DPP a DPČ
Nemocenská v těhotenství a vycházky (rizikové pracoviště)
Školení mimo pracovní dobu v sobotu - nárok na proplacení přesčasových hodin
Proplacení uniformy zaměstnancem
Pracovní úraz a možné ukončení pracovního poměru
Školení po pracovní době v místě pracoviště
Pravomoce pracovníka BOZP ke kontrole zaměstnance na omamné látky?
Příspěvek na pracovní oděv
Může být zakázáno sedět při výkonu práce?
Vyřízení výstupních formalit v době pracovní neschopnosti
Celkové náklady při prohlubování kvalifikace
Příplatek za prašnost v provozu se zdraví škodlivými chemickými sloučeninami
Nadstardantní prohlídky neplacené?
Vstupní lékařská prohlídka - kdo ji platí?
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci

Seznam starších dotazů v rubrice Vyhledání Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Kategorie právní poradny

1. Vznik pracovního poměru
2. Změny pracovního poměru
3. Ukončení pracovního poměru
4. Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
5. Dovolená na zotavenou
6. Mzdy, platy, odměny za práci
7. Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
8. Rodičovská dovolená, Mateřská dovolená, Odchod na mateřskou dovolenou
9. Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody
10. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
11. Cestovní náhrady
12. Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce