Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce 

Bookmark and Share


Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce

Pracovní právo - jiné dotazy

V této kategorii naleznete dotazy, které není možné zařadit do ostatních kategorií naší pracovně právní poradny.

Seznam rad v rubrice:

Skončení pracovního poměru ve zkušební době po 5 dnech a průměrný výdělek pro podporu v nezaměstnanosti
Dohoda o zaplacení pokuty za odchod ze zaměstnání
Samoživitelka v pracovní neschopnosti a nemoc ditěte
Negativní reference od předchozího zaměstnavatele
Nahlížení do kabelky při odchodu z práce
Povinnost podepsat prohlášení mlčenlivosti
Změna IČ zaměstnavatele a dodatek pracovní smlouvy
Pracovní povinnosti zadané nadřízeným, které nesouvisí s mou prací
Spoluúčast zaměstnance na financování uniforem
Rozdílná hodnota stravenek pro zaměstnance
Požadované vzdělání pro výkon povolání účetní
Zápočet mateřské do odpracované doby pro benefit z kolektivní smlouvy
Práce na DPP u manžela, který je OSVČ
Zápočtový list a souběh pracovních vztahů
Přihlášení zdravotního pojištění (nemoc po ukončení pracovního poměru)
určení druhu práce závodním lékařem po pracovním úrazu
Šikana na pracovišti.
Podpora v nezaměstnanosti a ukončení dohodou
Pracovní smlouva na pracovišti
Vydání kopie Pracovní smlouvy a Pracovní náplně
Může studentka prvního ročníku navazujícího studia na VŠ pracovat na plný pracovní úvazek?
Neplacené volno do 4 let věku dítěte a platby pojištění, event. nové těhotenství, přivýdělek a možnost výpovědi
Neoprávněnost monitorování pracoviště kamerou
Jsem současně zaměstnanec i OSVČ - jedná se o tzv. "švarcsystém"?
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem a platnost konkurenční doložky
Ztráta pracovní smlouvy zaměstnancem a vyhotovení kopie zaměstnavatelem
Dohoda o provedení práce a podpora v nezaměstnanosti
Domácí práce na živnost nebo v pracovním vztahu?
Kontrola z úřadu práce a pokuta za ústně sjednanou dohodu o provedení práce
Uveřejnění informace o nekvalifikovaném jednání zaměstnavatele v tisku
Může zaměstnavatel nutit zaměstnance k odkoupení zboží, které se neprodalo do data, od kterého je jeho prodej zákonem zakázaný?
Ukončení pracovního poměru dobu určitou a dosažení věku 50 let a nárok na delší podporu v nezaměstnanosti
Pracovní poměr v době studia
Zatajení zdravotního stavu zaměstnance
Výplata nemocenských dávek za neschopnost započatou čtyři dny před ukončením pracovního poměru na dobu určitou.
Pracovně právní vztah: důchodce či pracující
Nemoc po ukončení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Nespravedlnost na pracovišti
Studium při zaměstnání a nutnost úpravy pracovní doby
Pracovní pohovor - kopie osobních dokladů
Navýšení důchodu
Měření norem a skryté sledování zaměstnanců
Oznámení těhotenství v zaměstnání
Mám zhubnout - jde o bossing?
Jak dlouho můžu být u lékaře?
Kdo smí nahlížet do osobního spisu?
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou - nárok na nemocenskou
Jde o bossing?
Pracovní posudek - co má obsahovat
Neproplacení vstupní prohlídky a výpisu z rejstříku trestů
Místo výkonu práce Česká republika a cestovní náhrady
Mohu se zúčastnit stávky, i když nejsem v odborech a ve firmě odbory nemáme?
Používání služebního auta k pracovním cestám
Nová lékařská prohlídka nařízená zaměstnavatelem
Diskriminační otázky u výběrového pohovoru
Zaměstnanec jednatelem
Ukončení pracovní smlouvy zaměstnancem s zaškolením v novém zaměstnání
Podvod a psychické vydírání
Je možný souběh dohody o pracovní činnosti a podpory v nezaměstnanosti, když se místo mzdy v penězích platí v naturáliích?
Je neuposlechnutí výzvy zaměstnavatele k ukončení podnikání důvodem k výpovědi?
Ukončení nemocenské v době těhotenství
Životopis a průvodní dopis v osobní složce (osobním spise) - uchovat nebo skartovat?
Zasílání lístku na peníze po rozvázání pracovního poměru ve zkušební době a v době nemoci - komu lístek poslat?
Pracovní neschopnost ve výpovědní lhůtě (výpověď ze strany zaměstnance) a po jejím skončení
Zaměstnavatel prodal firmu i se mnou - jediným zaměstnancem během rodičovské dovolené.
Porušení pracovní kázně, odebrání odměn a neoprávněná hrozba výpovědí
Vracení odstupného při opětovné práci pro původního zaměstnavatele
Dostala jsem výpověd z nadbytečnosti, ale zjistila jsem, že jsem těhotná.
Povinné pojištění agentury práce
Může zaměstnavatel převést zaměstnance na práci k jiné firmě?
Mobbing nebo Bossing - co to znamená
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
Podnikání při zaměstnání
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Konkurenční doložka pro účetní

Seznam starších dotazů v rubrice Vyhledání Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce

Kategorie právní poradny

1. Vznik pracovního poměru
2. Změny pracovního poměru
3. Ukončení pracovního poměru
4. Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
5. Dovolená na zotavenou
6. Mzdy, platy, odměny za práci
7. Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
8. Rodičovská dovolená, Mateřská dovolená, Odchod na mateřskou dovolenou
9. Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody
10. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
11. Cestovní náhrady
12. Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce