Zápočet mateřské do odpracované doby pro benefit z kolektivní smlouvy
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Zápočet mateřské do odpracované doby pro benefit z kolektivní smlouvy

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

V roce 2006 se mně narodil syn, bezprostředně po skončení mateřské dovolené jsem nastoupila zpět do zaměstnání na stejné prac.zařazení. Zaměstnavatel poskytuje z Kolektivní smlouvy po odpracování 20 let ozdravný pobyt. Do odpracované doby odmítá započítat tuto mateř.dovolenou (ostatní podmínky splňuji). Postupuje správně, jestliže se MD posuzuje pro nárok na dovolenou na zotavenou jako výkon práce?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, kolektivní smlouva upravuje výhody pro zaměstnance nad rámec zákona a nesmí dohodnout právo nižší než zákon. Protože v zákoně ozdravné pobyty nenaleznete, může kolektivní smlouva upravit zaměstnanecké výhody i tak, že se poskytují pouze za skutečně odpracovanou dobu a za překážky v práci ne. Nelze se proto v tomto případě odvolávat na text dovolené v zákoníku práce.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Zápočet mateřské do odpracované doby pro benefit z kolektivní smlouvy byl zveřejněn dne 2014-02-10
počet zobrazení: 2547


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010