Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Bookmark and Share

Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Poslední díl seriálu o novele zákoníku práce 2012 se věnuje změnám pracovního práva v oblastech - Zákaz odchýlit se od zákoníku, Odborové organizace, Výplata mzdy (platu) , Informování zaměstnanců a Smrt zaměstnavatele.

Zákaz odchýlit se od zákoníku - stávající zákoník práce

Zákaz odchýlit se od zákoníku - Ve stávajícím textu zákoníku práce je v § 363 výslovně uvedeno, u kterých ustanovení zákoníku není možno se ani po dohodě smluvních stran domluvit jinak, než uvádí zákon.

Zákaz odchýlit se od zákoníku a novela zákoníku práce 2012

Zmírnění zákazu odchýlit se od zákona - Odchýlení od zákoníku práce by bylo možné i v případech uvedených v § 363, ale jedině tehdy, pokud by odchýlení bylo ve prospěch zaměstnance.

Odborové organizace a stávající právní úprava

Odborové organizace - Zákoník práce neřeší ukončení kolektivní smlouvy při zániku odborové organizace, neřeší ani velikost odborové buňky ve vztahu k vyjednávání se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je povinen projednávat s odbory, zda se jedná/nejedná o absenci, když zaměstnanec neomluveně nepřijde do práce.

Odborové organizace a zákoník práce 2012

Odborové organizace - Zanikne-li odborová organizace, končila by kolektivní smlouva nejpozději 31. 12. Odborová organizace by měla právo jednat se zaměstnavatelem v případě, že by u zaměstnavatele pracovali aspoň 3 její členové. O tom, zda se jedná/nejedná o absenci, už by se nemuselo s odbory jednat, ale pouze by se odborům absence zaměstnanců oznamovaly.

Výplata mzdy (platu) a platný zákoník práce

Výplata mzdy (platu) - Zaměstnanci bez výhrady mají nárok na mzdu (plat) v hotovosti a mzda (plat) se jim zasílá na účet na základě jejich žádosti.

Výplata mzdy (platu) a novela zákoníku práce 2012

Výplata mzdy (platu) - U zaměstnavatele s tak složitými provozními podmínkami, že by výplata mzdy (platu) v hotovosti byla obtížná nebo neproveditelná, lze mzdu zaměstnanci zaslat na náklad zaměstnavatele. Mzda by se posílala na účet zaměstnance po dohodě, nikoliv na základě žádosti.

Informování zaměstnanců a platná právní úprava

Informování zaměstnanců - Ačkoliv zaměstnavatelé mají povinnosti informovat zaměstnance o změně struktury a právního postavení zaměstnavatele, nejsou jim k tomu uloženy žádné lhůty.

Informování zaměstnanců a novela zákoníku práce 2012

Informování zaměstnanců - Informaci o přechodu práv a povinností na jiného zaměstnavatele by bylo nutno oznámit zaměstnancům nejméně 30 dnů předem.

Smrt zaměstnavatele - současný stav

Smrt zaměstnavatele - Smrtí zaměstnavatele fyzické osoby zanikají pracovní poměry.

Smrt zaměstnavatele a zákoník práce 2012

Smrt zaměstnavatele - Smrtí zaměstnavatele fyzické osoby by pracovní poměry končit nemusely, jestliže by došlo k pokračování živnosti. Kdyby oprávněná osoba v živnosti nepokračovala, skončily by pracovní poměry marným uplynutím 3 měsíční lhůty.

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.

Zákoník práce 2012 - seznam článků:

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny : 35004Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010