Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody 

Bookmark and Share


Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody

Hmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Problematika hmotné zodpovědnosti zaměstnance za svěřené prostředky nebo finanční hotovost, odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů, škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli úmyslná i způsobená neúmyslně, náhrada škody a způsob uhrazení. Zodpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem práce, odpovědnost zaměstnavatele za odložené věci apod.

Seznam rad v rubrice:

Náhrada škody za ušlý zisk pro smyšlenou absenci ve svátek
Nevyplacení mzdy z důvodu manka v inventuře
Mohu odmítnout několikamesíční pracovní cestu?
Zaměstnanec podezřelý z trestné činnosti související s výkonem práce
Nahlížení do kabelky při odchodu z práce
Náhrada zaměstnavatele za osobní a k práci potřebných věcí zaměstnanci
Dohoda o odpovědnosti za zneužití přístupového kódu
Ušlý zisk v podobě odměny za pracovní pohotovost při odškodňování pracovního úrazu
Hmotná odpovědnost, její nepodepsání a možná výpověď
Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli - brigádník, který se vzdal práva na odměnu za práci
inventura na žádost zaměstnance
Práce mimo pracovní dobu při náhradě škody
Způsobení škody zaměstnavateli soukromými telefonáty na náklad zaměstnavatele a možnost ukončení pracovního poměru
Manko při společné hmotné odpovědnosti, kdy brigádníci dohodu nemají sjednánu
Podmínky pro výplatu náhrady za užití soukromého vozidla k pracovním účelům
Hromadné pojištění zaměstnanců za škodu a srážení pojistného ze mzdy
Výpověd za nepodepsanou hmotnou odpovědnost
Hmotná odpovědnost po 2 letém pracovním poměru
Podpis hmotné odpovědnosti za zboží z titulu výkonu pracovní pozice řidič (nákl. dopravy)
Krádež na pracovišti a hmotná odpovědnost - pokračování
Krádež na pracovišti a hmotná odpovědnost
Nemám podepsanou hmotnou odpovědnost, přesto po mě bývalý zaměstnavatel požaduje úhradu manka, které jsem nezpůsobila.
Zjištění manka v pokladně a skladě, ale zaměstnanec je už propuštěn
Dohoda o provedení práce bez sjednané odpovědnosti a následná autohavárie a spoluúčast
Pojištění za škodu způsobenou zaměstnancem
Pracovní úraz a doplácení rozdílu výdělku po přiznání důchodu
neohlášená škoda druhého zaměstnance
Co si mohou zaměstnavatelé dovolit, když není podepsaná hmotná odpovědnost?
Hmotná odpovědnost v době pracovní neschopnosti
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Náhrada škody z nedbalosti
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úraz na cestě k lékaři

Seznam starších dotazů v rubrice Vyhledání Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody

Kategorie právní poradny

1. Vznik pracovního poměru
2. Změny pracovního poměru
3. Ukončení pracovního poměru
4. Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
5. Dovolená na zotavenou
6. Mzdy, platy, odměny za práci
7. Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
8. Rodičovská dovolená, Mateřská dovolená, Odchod na mateřskou dovolenou
9. Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody
10. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
11. Cestovní náhrady
12. Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce