Dohoda o odpovědnosti za zneužití přístupového kódu
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Dohoda o odpovědnosti za zneužití přístupového kódu

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Mám podepsat odpovědnost za přidělený přístupový kód? V dohodě se zaměstnavatelem se píše, že "na základě této dohody zaměstnanec potvrzuje řádné proškolení v užívání EZS a přebírá dnem podpisuplnou odpovědnost za případné zneužití jeho přístupového kódu".

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, i kdybyste dohodu nepodepsal a byl jste přesto s přístupovými kódy a pravidly jejich používání řádně seznámen, stejně odpovídáte zaměstnavateli za škodu, ať už z nedbalosti nebo vědomě způsobenou (viz § 250, odst. 1 + § 257, odst. 2 - 3 Zákoníku práce). Podepsání či nepodepsání dohody na to nebude mít vliv.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Dohoda o odpovědnosti za zneužití přístupového kódu byl zveřejněn dne 2014-02-03
počet zobrazení: 1929


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010