Ukončení pracovního poměru 

Bookmark and Share


Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr - ukončení

Problematika skončení a ukončení pracovního poměru, výpověď ze strany zaměstnance, výpověď ze strany zaměstnavatele. Ukončení pracovního poměru uplynutím doby, okamžité zrušení pracovních poměrů. Jak ukončit pracovní poměr? Konec pracovního poměru výpovědí nebo dohodou.

Seznam rad v rubrice:

čerpání dovolené a ukončení pracovního poměru ve zkušební době
Důvod skončení pracovního poměru pro úřad práce
Úhrada profesních průkazů při skončení pracovního poměru
Odmítnutí změny pracovní pozice, odstupné
Výpověď z pracovního poměru a dovolená
Výpověď z pracovního poměru a nedodržení výpovědní doby
Můžu trestat za absence odebráním stravenek?
Dohoda o zaplacení pokuty za odchod ze zaměstnání
Výpověď a náhrada nákladů za školení
Neoprávněné používání služebního auta a okamžité zrušení pracovního poměru
Nárok na dovolenou a pracovní neschopnost z důvodu nemoci ve výpovědní lhůtě
Placené volno na pohovor
Nabídka horší práce nebo výpověď bez odstupného. Mám nárok na odstupné?
Ukončení pracovního poměru dohodou - výpověď konkurenční doložky
Zaměstnanec podezřelý z trestné činnosti související s výkonem práce
Zaměstnavatel mi nechce dát výpověd po pracovním úrazu
Ukončení pracovního poměru, nemoc a nárok na dovolenou
Výpověď pro nadbytečnost z důvodu centralizace vs. předání agendy na kolegy
Ukončení práce v době nemocenské - dohodou, nebo výpovědí + odškodnění za možné trvalé následky
Může zaměstnavatel propustit zaměstnance, když bude doma s nemocnými dětmi
Nemocenská při ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Smluvní závodní lékař a jeho rozhodnutí vedoucí k ukončení pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost a zároveň nařízení práce přesčas
Mzda odeslaná na cizí účet a neochota zaměstnavatele věc neprodleně řešit
Srážka ze mzdy z důvodu skončení PP ve zkušební lhůtě
Změna majitele firmy a rodičovská dovolená - mohu dostat výpověď?
Zaměstnavatel odmítá převzít výpověď
Hmotná odpovědnost, její nepodepsání a možná výpověď
Výpověď pro nadbytečnost a nárok na náhradu mzdy při nemoci
Prodlužuje se trvání pracovního poměru, když jsem dostal výpověď dle § 52 g a jsem nemocný?
Zaměstnavatel trvdí, že nemám nárok na dovolenou
Zaměstnavatel mě nutí dát výpověd´ rok před ukončením RD
Výše odstupného po ukončení neplaceného volna z důvodu péče o dítě do 4 let
Právo odmítnout služební cestu do Japonska, když mám v péči malé dítě
Konec pracovního poměru v návaznosti na zkrácení úvazku
Pracovní neschopnost a ukončení dohodou
Jak postupovat, když malá nezisková organizace nemá finanční prostředky na vyplacení odstupného
změna délky výpovědní doby zaměstancem v průběhu jejího plynutí vs nárok na odstupné
Konec pracovního poměru a pracovní neschopnost a platby pojištění
Doba určitá,trvání prac.neschopnosti,kam se hlásit
MD, dovolená a ukončení PP
Jak dosáhnout znovupřijetí do firmy nebo odškodnění?
Zaměstnavatel nedodržuje bezpečnost práce a nám vyhrožuje ukončením pracovního poměru
Výpověď od zaměstnavatele (ministerstvo) v době těhotenství se druhým dítětem pro rušení odboru
Účelová výpověď dle § 52, písm. f)
Výpověď ze strany organizace zaměstnanci z důvodu organizační změny spočívající v zavedení nočních směn a nárok na odstupné
Ve smlouvě mám vyšší než zákonnou zkušební dobu
Má krácení osobního ohodnocení vliv na výši odstupného?
Změna místa výkonu práce a nárok na odstupné
Ukončení pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní výpovědí z organizačních důvodů nebo dohodou
Podpora v nezaměstnanosti a ukončení dohodou
Způsobení škody zaměstnavateli soukromými telefonáty na náklad zaměstnavatele a možnost ukončení pracovního poměru
Donucení k výpovědi z důvodu změny pracovní smlouvy ze zkráceného úvazku na plný úvazek..
Nárok na odstupné při změně pracovní smlouvy
Ukončení pracovního poměru dohodou v době nemoci
Prodej firmy se zaměstnanci a změna místa výkonu práce a odstupné
Ukončení pracovního poměru dohodou pro organizační změny a odstupné
Prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Výpověď pro nadbytečnost a nátlak na přestoupení k externímu dodavateli služeb
Nesouhlas s vyčerpáním dovolené k datu ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou
Je možné skončení pracovního poměru dle paragrafu 55 zpětně?
Výpověď se strany zaměstnavatele pro nadbytečnost v trvání určité doby
Výpověď nebo nejdříve nabídka odpovídající pozice při změně zdravotního stavu
Přerušení nemocenské v ochranné době
Odmítnutí převedení na jiné pracoviště mimo místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě.
Nucená dovolená a výpověď ze strany zaměstnavatele
Ukončení pracovního poměru a ochranná lhůta v nemoci
Náhrada mzdy během výpovědní doby
Návrh na ukončení pracovního poměru dohodou v době rodičovské dovolené
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem při dlužné mzdě a nárok na finanční náhradu
Zrušení místa pro nadbytečnost v době nemocenské
Vyplácení nemocenských dávek po skončení pracovního poměru dvou měsíční výpovědí danou zaměstnancem
Pracovní poměr na dobu určitou a nemocenská
Roční neplacené volno a nárok na výpovědní lhůtu při skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.
Doručení okamžitého zrušení pracovního poměru v době nemoci
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem a platnost konkurenční doložky
Okamžité zrušení pracovního poměru pro omluvu z práce formou SMS
Nemoc před skončením výpovědní lhůty ze strany zaměstnavatele a náhrada mzdy v nemoci
Kdy ukončit pracovní poměr ze strany zaměstnance po návratu z rodičovské?
Ukončení pracovního poměru pro porušení povinností a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ze strany zaměstnavatele a těhotenství - kdy těhotenství oznámit?
Čerpání zbývající dovolené ve výpovědní lhůtě
Mám nárok na odstupné, když mám opakovaně smlouvu na dobu určitou a zaměstnavatel už mi ji neprodlouží?
Jak formulovat výpověď ze strany zaměstnance, abych nepřišla od dávky na úřadu práce
výpověď z důvodu péče o dítě
Výpověď z důvodu šikany
Neuznání odstupného při odchodu do plného invalidního důchodu
Skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnancev době nemocenské
Smlouva na dobu určitou - prodloužení z roku 2011 do roku 2012
Okamžité ukončení pracovního poměru v roce 2012
Lhůta pro okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 b)
Odstupné samoživitelka
Ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu stěhování - kdo platí pojištění při evidenci na úřadu práce
Bezdůvodné okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele provedené ústně
Nárok na odstupné v roce 2012 při změně firmy
Změna doby určité na dobu neurčitou a případné odstupné vyplacené po 1.1.2012
Okamžitá výpověd z důvodu postarání se o seniora
Mám nárok na odstupné při zániku firmy, když mi nový nájemce nabízí sice stejnou práci, ale za jiných podmínek?
Pracovní úraz a konec pracovního poměru na určitou dobu
Písemné upozornění na porušení povinností pro hrubou mluvu a následné převedení na jinou práci a přeložení do jiného města
Smlouva na dobu určitou a ukončení ze strany zaměstnance
Formální náležitosti výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost
Zrušení pracovní pozice a návrh na stažení výpovědi po měsíci s převedením k jinému zaměstnavateli.
Nemoc trvající i po ukončení pracovního poměru a kdo platí pojistné?
Právo na volno za účelem hledání nového zaměstnání během výpovědní doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době s okamžitě návaznou novou smlouvou a novou zkušební dobou
Dovolená při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Platí u pracovní smlouvy na dobu určitou současně dvouměsíční výpovědní doba?
Ukončení dohodou a nárok na odstupné
Překážka na straně zaměstnavatele při nadbytečnosti zaměstnance
Ukončení pracovního poměru ve zkušební době a nemocenská
Ukončení pracovního poměru dohodou a proplacení nemocenské
Zaměstnavatel hrozí ukončením pracovního poměru pro špatnou komunikaci s kolegy
Nepodepsaná výpověď ze zaměstnání
Nárok na odstupné (hromadné propouštění) v případě, že skončím práci dřív než po uplynutí výpovědní doby
Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby, následná nemoc a evidence na úřadu práce
Okamžité zrušení pracovního poměru pro hrubé porušení kázně - alkohol a jiné návykové látky
Zrušení pracovního místa a za 3 měsíce bylo pracovní místo opět vytvořeno
Zaměstnavatel nevydal zápočtový list
Opakované porušení povinnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Nevystavení pracovní smlouvy a následné ukončení pracovního poměru
Výpověď a přeložení
Výpověď s 2měsíční výpovědní lhůtou během níž jsem otěhotněla
Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance z důvodu péče o osobu blízkou
Odmítnutí rozvázání pracovního poměru dohodou a následné stanovení nereálného prodejního plánu
chci dát výpově a zaměstnavatel tvrdí, že výpovědní doba je 3 měsíce
Skončení pracovního poměru na dobu určitou - po dobu rodičovské dovolené
Nárok na odstupné od personální agentury
Výpověď z důvodu údajného požívání alkoholu
Výpověď zaměstnance z důvodu porušování pracovní smlouvy a zákoníku práce a nárok na odstupné
Ukončení pracovního poměru a požadavek zaměstnavatele na napracování hodin
Výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu rušení části zaměstnavatele v ochranné době zaměstnance
Ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti dohodou v návaznosti na podporu v nezaměstnanosti
Nemocenská po ukončení pracovního poměru a odstupné
Je platná výpověď ze strany zaměstnavatele, ve které není uveden důvod?
Pracovní poměr na dobu určitou, výpověd od zaměsnavatele během pracovní neschopnost
Zrušení místa pro nadbytečnost, nemocenská a výpovědní lhůta
Pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru ve zkušební době
Okamžité zrušení PP zaměstnancem - lhůta podání
Vrácení zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru
Nepravdivé údaje v životopisu jako důvod zrušení pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance v průběhu nemoci
Mám nárok na odstupné, když přecházím k novému zaměstnavateli, ale práce zůstává stejná?
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a pracovní úraz
Práce neschopná v pracovním poměru na dobu určitou - nároky zaměstnance
Lhůta pro vydání zápočtového listu
Výpověď zaměstnance z důvodu neoprávněných srážek ze mzdy
Stěhování zaměstnavatele a nárok na odstupné
Převod k jinému zaměstnavateli po rodičovské dovolené
Výpověď z nadbytečnosti, zánik firmy a převod k novému zaměstnavateli
Ukončení ve zkušební době a pracovní neschopnost
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.
ukončení smlouvy na dobu určitou
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď - bossing
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti

Seznam starších dotazů v rubrice Vyhledání Ukončení pracovního poměru

Kategorie právní poradny

1. Vznik pracovního poměru
2. Změny pracovního poměru
3. Ukončení pracovního poměru
4. Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
5. Dovolená na zotavenou
6. Mzdy, platy, odměny za práci
7. Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
8. Rodičovská dovolená, Mateřská dovolená, Odchod na mateřskou dovolenou
9. Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody
10. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
11. Cestovní náhrady
12. Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce