Nárok na odstupné (hromadné propouštění) v případě, že skončím práci dřív než po uplynutí výpovědní doby
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Nárok na odstupné (hromadné propouštění) v případě, že skončím práci dřív než po uplynutí výpovědní doby

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Firma bude rušit jednu pobočku z důvodu odchodu zákazníka ze země. Jedná se tedy o hromadné propouštění. Výpovědi dostaneme k určitému datu (konec měsíce) s tím, že nám potom běží výpovědní doba 2 měsíce, po které se pobočka uzavírá. Znamená to, že když skončíme dříve, nemáme nárok na odstupné 3 platy? Tedy například posledního dostanu výpověď, hned následující den oznámím, že odcházím na jinou práci - tak mi nárok na odstupné zaniká?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, kdybyste chtěla skončit pracovní poměr dříve než uplynutím výpovědní doby, pak se na tom musíte se zaměstnavatelem písemně dohodnout - uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru. V této dohodě pak může být i odstupné, protože dle § 67, odst. 1 Zákoníku práce náleží zaměstnanci odstupné nejen v případě výpovědi dle § 52, písm. a) - d), ale také při ukončení dohodou z týchž důvodů. Připravte se ale na to, že zaměstnavatel může chtít ušetřit a nabídne Vám, že s Vámi podepíše dohodu, jedině bez nároku na odstupné, a když nebudete souhlasit, nebude on s dohodou souhlasit. Pak byste musela u soudu prokazovat, že k ukončení dohodou došlo z důvodu rušení zaměstnavatele (pobočky), a že Vám tedy odstupné náleží. Zaměstnavatelé takto často tlačí zaměstnance, protože vědí, že zaměstnanci hodně stojí o novou práci a ta jim uteče, pokud nenastoupí k určitému datu a tak se raději rozloučí s odstupným než s novou nabídkou práce. Na uzavření dohody nárok nemáte, jestliže se na ukončení dohodou s odstupným z důvodu rušení části zaměstnavatele nedohodnete, jste povinna odpracovat zbytek výpovědní doby.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Nárok na odstupné (hromadné propouštění) v případě, že skončím práci dřív než po uplynutí výpovědní doby byl zveřejněn dne 2011-10-09
počet zobrazení: 4122


Skončení pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Výpověď - bossing
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.

Všechny dotazy z rubriky: Skončení pracovního poměruPracovní poměr - ukončení

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Skončení pracovního poměru

dohoda o ukončení pracovního poměru
odchodné
odstupné
výpověď ze strany zaměstnance
výpověď ze strany zaměstnavatele
zákaz výpovědi
hromadné propouštění
neplatné rozvázání pracovního poměru
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
smrt zaměstnance
výpovědní dobaSkončení pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Pravidla pro odstupné od r. 2012
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011