Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012

Bookmark and Share

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012

Jen málokomu mohlo uniknout, že se chystají výrazné změny v zákoníku práce, tedy v předpise, který dopadá na většinu produktivního obyvatelstva u nás. Dovolte, abychom se i my připojili se svou troškou do mlýna a přinesli vám sérii článků, kde se budeme věnovat nejvýraznějším změnám.

Novela ZP je v platnosti od 1.1.2012 a informace uvedené v textu jsou tedy aktuální.

Zákoník práce novela 2012 - hlavní změny

Ačkoliv text novely obsahuje desítky, možná i stovky změn, mnohdy se jedná jen o drobnosti, které laik a mnohdy ani profesionál v praxi nepostřehne - je to např. zpřísňující dikce nebo upřesnění už stávajících textů, což v praxi zjednoduší výklad zákona. Těmto změnám se ale věnovat nebudeme. Nicméně v následujících týdnech vám přineseme jednotlivé příspěvky na tato témata:

 • neplatnost právních úkonů
 • zkušební doba
 • pracovní poměry na dobu určitou
 • dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
 • výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
 • odstupné
 • dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
 • pracovní doba
 • příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
 • přesčasová práce
 • částečná nezaměstnanost
 • dovolená
 • konkurenční doložka
 • ostatní změny (odbory, projednávání se zaměstnanci, výplata mzdy a další)

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.

Zákoník práce 2012 - seznam článků:

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012: 449535Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010