konkurenční doložka

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Vznik pracovního poměru
Pracovní poměr vznik

konkurenční doložka

konkurenční doložka výklad pojmu:

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem lze sjednat písemnou dohodu o tom, že zaměstnanec nebude nejdéle po dobu 1 roku po ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele pracovat ani podnikat v oboru, který je totožný s předmětem činnosti zaměstnavatele, konkurenční doložku lze sjednat kdykoliv od začátku pracovního poměru i v jeho průběhu; za plnění konkurenční doložky se musí se zaměstnancem sjednat finanční plnění ve výši nejméně 0,5 násobku průměrného výdělku za každý jeden měsíc trvání závazku; od konkurenční doložky může odstoupit zaměstnavatel pouze za trvání pracovního poměru a zaměstnanec pouze v případě, že by mu zaměstnavatel nevyplácel řádně odchodné, pro případ, že by zaměstnanec porušil konkurenční doložku, je možné v dohodě sjednat přiměřenou pokutu


odkazy k pojmu konkurenční doložka v Zákoníku práce:

§ 310 ZP

Počet zobrazení termínu konkurenční doložka: 11455

Související termíny Zákoníku práce

Výraz konkurenční doložka je zařazen do pracovně právní kategorie: Vznik pracovního poměru. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíVznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruVznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010