Ošetřovatelské volno

Bookmark and Share

Ošetřovatelské volno

Od července 2018 bude možné čerpat novou nemocenskou dávku tzv. "dlouhodobé ošetřovné". Dávka vychází z novely zákona o nemocenském pojištění, která byla ve Sbírce zákonů uveřejněna dne 19. září 2017 pod č. 310/2017 Sb. (viz nový § 41a a následující).

Na koho lze žádat o ošetřovné?

Ošetřovanou osobou musí být buďto příbuzný v přímé řadě (např. manžel, druh, registrovaný partner, sourozenec, strýc, synovec, tchán, zeť...) nebo jiná fyzická osoba, která s tím, kdo ošetřuje žije aspoň 3 měsíce před zahájením ošetřování ve společné domácnosti.

Ošetřovaná osoba musela být hospitalizována aspoň 7 dní a zároveň je předpoklad, že po propuštění bude vyžadovat dlouhodobou péči po doba dalších minimálně 30 dní. (Dlouhodobou péčí se má na mysli zajištění jídla, pití, svlékání, oblékání, tělesné hygieny apod.)

Doba výplaty ošetřovného a jeho výše

Ošetřovné lze vyplácet nejvýše po dobu 90 dní a výše činí 60% denního vyměřovacího základu pojištěnce. Stará-li se ošetřující o více osob najednou, náleží mu ošetřovné pouze jedenkrát. Ošetřující osoby se mohou v ošetřování střídat, a to i opakovaně. O další ošetřovné lze žádat nejdříve po 12ti měsících od data, kdy skončila výplata předchozího ošetřovného.

Kdy může zaměstnanec žádat o ošetřovné?

Zaměstnanec může o dlouhodobé ošetřovné žádat, když byl v posledních 4 měsících aspoň 90 dní nemocensky pojištěn. Ošetřovné však nebudou moci žádat zaměstnanci činní na dohodu o provedení práce nebo zaměstnání (dohodu o pracovní činnosti) malého rozsahu.

Dlouhodobé ošetřovatelské volno a zaměstnavatel

Novelou zákona o nemocenském pojištění se doplňují také texty Zákoníku práce. Podle nového § 191a ZP zaměstnavatel nebude muset písemně vyhovět zaměstnanci s poskytnutím volna. Jestliže však zaměstnanci nevyhoví, bude muset prokázat, že mu v tom brání vážné provozní důvody.

Záruka návratu na původní místo

I do textu § 47 Zákoníku práce se promítne ošetřování. To znamená, že po návratu z ošetřování bude zaměstnavatel povinen zaměstnance zařadit na původní pracovní místo. (Stejně je tomu dnes například u návratu z mateřské dovolené, nemocenské, vojenského cvičení aj.)

Ošetřování a výpověď

Ošetřování se odrazí také v textech o zákazu výpovědi ze strany zaměstnavatele. Paragraf 53 bude nově obsahovat písm. f) a v něm zákaz podat výpověď zaměstnanci během ošetřování s výjimkou rušení zaměstnavatele a jeho části; stěhování zaměstnavatele a jeho části, porušování povinností z právních předpisů a hrubého porušení léčebného režimu (tj. výpověď bude možné podat pouze dle § 52, písm. a) - b); g) - h) Zákoníku práce).

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Ošetřovatelské volno: 5437Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011