Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011

Bookmark and Share

Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011

Textový přepis radiorady na téma Převedení na jinou práci stanici Radiožurnál ze dne 2.3. 2011, kdy na dotazy odpovídala paní Dana Blažková

Zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům je určena dnešní ?Radiorada?. Budeme mluvit o tom, co se může stát. Vykonáváte určitou práci, která Vás baví, umíte ji a pobíráte za ni adekvátní mzdu. Může se ale stát, že Vás zaměstnavatel přeřadí na jinou práci v rámci podniku. Jak se to může stát, kdy k tomu může dojít a má člověk vůbec nějakou možnost bránit se předtím? Na to se ptáme Dany Blažkové z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz.

Pokud je v pracovní smlouvě uvedena pracovní pozice, může i tak zaměstnavatel přeřadit v případě potřeby pracovníka na jinou pozici?


Zákon říká zcela jasně, kdy zaměstnavatel může nebo dokonce musí převést zaměstnance na jinou práci. Jedná se o případy, kdy zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci ze zdravotních důvodů nebo, kdy o převedení rozhodne soud. Zaměstnance můžeme převést také během výpovědi pro nesplňování předpokladů pro výkon práce nebo pro porušování pracovních povinností a také pro dočasnou ztrátu předpokladů pro výkon práce. Mimo to lze zaměstnance převést za účelem odvrácení nebo odstranění následků mimořádné události, hrozící havárie apod. A poslední důvod je, že zaměstnanec je vyšetřován při podezření z trestného činu, který souvisí s prací. V žádném případě ale nelze převádět zaměstnance z důvodu provozní potřeby, třeba proto, že pro ně aktuálně není práce podle pracovní smlouvy.

A může tak učinit i bez jeho souhlasu?


Zaměstnavatel nepotřebuje k převedení souhlas zaměstnance, ale je povinen s ním důvody převedení projednat a práce, na kterou ho převádí, musí být pro zaměstnance vhodná, jak zdravotně, tak pokud možno i kvalifikačně.

To znamená, že odmítne li pracovník, může dostat výpověď?


Neodvážila bych se takto přímo říci, zda by to znamenalo rovnou výpověď, protože výpověď je až krajní řešení a záleží vždy na stupni intenzity porušení pracovních povinností. Ale odmítnout převedení na jinou práci je rozhodně porušením pracovních povinností, a to může vést až k výpovědi.

Takže pokud má firma pro přeřazení důvod zmiňovaný i v zákoníku práce, může pracovníka přeřadit. Na jak dlouho? Třeba i natrvalo?


Doba převedení se řídí důvodem. Až pomine důvod, pro který byl zaměstnanec převeden, pak se vrátí na své původní místo, třeba se zlepší jeho zdravotní stav nebo bude zastaveno vyšetřování. Převedení je vždy dočasné. Kdyby se mělo jednat o změnu práce natrvalo ? jak říkáte ? pak už by to nebylo převedení na jinou práci, ale změna pracovní a na té by bylo třeba se zaměstnancem dohodnout.

Může se toto přeřazení promítnout do mzdy nebo firma musí zachovat stejné platové podmínky, za nichž člověk vykonával dosavadní práci?


Může se stát, že zaměstnanec po převedení na jinou práci dosáhne nižšího výdělku. Doplatek se mu poskytne u části zdravotních důvodů a při živelných událostech. V ostatních případech na doplatek není nárok, protože většinou došlo k převedení, které zaměstnanec sám zavinil, třeba ztratil předpoklady pro výkon práce, když mu byl odebrán řidičák. Ale kdyby se např. stalo, že firma převede zaměstnance na jinou práci během vyšetřování trestného činu a on bude následně zproštěn obvinění, pak mu zaměstnavatel bude muset zpětně doplatit rozdíl výdělku.

Radiorada ve formátu mp3: Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011.mp3

Radiorada ve formátu amr: Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011.amr

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011: 6836Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011