Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!

Bookmark and Share

Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!

Prezident dnes podepsal novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která zužuje povinnost preventivních prohlídek pouze na pracovní poměr.

Prohlídky v období 04/2012 - 04/2013

Když byla od dubna 2012 zavedena povinnost vstupních a preventivních prohlídek na všechny pracovněprávní vztahy, tedy i na tzv. dohodáře (= zaměstnance činné na základě dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce), vzbudilo to značnou nevoli na straně zaměstnavatelů. Je sice pravda, že zaměstnavatelé většinou využívali přechodného ustanovení v zákoně (§ 98, odst. 1, zákona č. 373/2011 Sb.), které umožňovalo řídit se 1 rok od účinnosti zákona původními předpisy (a tudíž neposílat brigádníky na prohlídky), ale vidina, že je to možné tak dělat pouze rok, byla mírně řečeno neveselá.

Veřejnost se domohla zmírnění zákona

Veřejnost převážně z řad zaměstnavatelů upozorňovala na nesmyslnost zákona, resp. na jeho zbytečnou přísnost. Proč posílat např. brigádníka, který jeden den dělá ochutnávku v supermarketu povinně na prohlídku, která bude pravděpodobně dražší, než kolik sám vydělá? Nebo jak vysvětlit brigádníkovi, který koná práci na dálku (z domova), že musí na prohlídku? Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely, který omezoval prohlídky pro brigádníky podle kategorizace prací (tzn. ti brigádníci, kdo by dělali bezpečné práce by na prohlídky nemuseli). Ale kupodivu ani to zaměstnavatelům nestačilo a návrh byl zamítnut.

Očekávaný a odsouhlasený stav

Nakonec byla poměrně hladce odsouhlasena novela zákona, která povinnost prohlídek váže výlučně k pracovnímu poměru. Novela bude účinná do 15 dnů po vyhlášení ve sbírce zákonů. Přesto však lze zaměstnavatelům jedině doporučit, aby se kromě zákona (Zákoník práce ukládá povinně zdravotní prohlídky pro mladistvé a pro pracujíci v noci, což brigádníci často bývají) řídili také zdravým rozumem a potažmo dobrými mravy. Bude-li např. brigádník konat práci ve výškách, nakládat s chemickými látkami apod. - zkrátka bude-li potenciálně hrozit škoda na zdraví, lze prohlídky u brigádníků přesto jedině doporučit. Ale to už bude v gesci samotných zaměstnavatelů.

Znění novely zákona o specifických zdravotních službách

Pro obzvlášťě zvídavé přinášíme i odkaz na stránky, kde si lze novelu zákona přečíst. Aktuálně je to web Poslanecké sněmovny - http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=752&CT1=0. Jakmile bude novela vyhlášena sbírkou, pak to bude i tento odkaz: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!: 5444Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011