Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel mne upozornil na vypršení výjimky pro výkon činnosti pedagogického prac. (plnění odborné kvalifikace pro přímou pedag.činnost) a požádal o předložení dokladů o zahájení studia. Na tomto základě jsem začala studovat na spgš formou samostudia, ukončení je jednotlivými zkouškami maturitní zkoušky, což vzal zaměstnavatel na vědomí. Domnívám se, že mi náleží volno ve výši 5 prac.dnů na přípravu a vykonání maturitní zkoušky. To ovšem můj zaměstnavatel popírá a požaduje, abych si čerpala dovolenou. Je jeho postup správný?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, přiznám se, že neznám školský zákon, takže by event. získávání kvalifikace mohlo mít oporu i v něm, nicméně podle zákoníku práce opravdu nemáte nárok na studijní volno. To by Vám náleželo jedině tehdy, kdybyste měla se zaměstnavatelem uzavřenu na zvyšování kvalifikace kvalifikační dohodu, pak by Vám náleželo volno podle § 232 Zákoníku práce.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky? byl zveřejněn dne 2011-05-30
počet zobrazení: 5683


Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011