Cestovní náhrady 

Bookmark and Share


Cestovní náhrady

Služební cesty a náhrady

Služební cesta, cestovní náhrady a související témata. Problematika využívání vlastních motorových vozidel pro služební cesty, vysílání na služební cesty, vyúčtování cestovních náhrad.

Seznam rad v rubrice:

Nařízená dovolená na služební cestě
Zahraniční pracovní cesta v den českého státního svátku
Ubytování na služební cestě - manželská postel
Ubytování na služební cestě - mám nárok na samostatný pokoj?
Služební cesta do Indie - maximální možná doba cestování do místa výkonu práce
Pracovní cesta ve státní svátek a pracovní doba
Střídání místa výkonu práce a nehrazení cestovních náhrad
Požadavek na provedení práce v jiném městě
Právo odmítnout služební cestu do Japonska, když mám v péči malé dítě
Musí vyjet řidič referent na pracovní cestu ze sídla firmy, aby se mu řízení vozidla započítavalo do pracovní doby?
Doba strávená na pracovní cestě řízením auta
Možný úraz/nehoda na pracovní cestě
Home office / Práce z domova jako benefit - je po novele 2012 problém?
Podmínky pro výplatu náhrady za užití soukromého vozidla k pracovním účelům
Účast na školení při rodičovské dovolené
Nařízení služební cesty namísto autem veřejnou dopravou
Neočekávaná služební cesta a možnost ji odmítnout
Předčasné ukončení zahraniční služební cesty zaměstnavatelem
Povinnost vyjet na služební cestu určená pracovní smlouvou
Vymáhání stravného
Náhrada cestovného MHD
Vyslání na dlouhodobou služební cestu při péči o dítě
Cestovní náhrady u dohody o provedení práce
Diety při služebních cestách
Služební cesta a pracovní doba
nástup na služební cesty o víkendu
Může zaměstnavatel nařídit jízdu služebním vozidlem
Několikadenní pracovní cesty a péče o osobu blízkou

Seznam starších dotazů v rubrice Vyhledání Cestovní náhrady

Kategorie právní poradny

1. Vznik pracovního poměru
2. Změny pracovního poměru
3. Ukončení pracovního poměru
4. Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
5. Dovolená na zotavenou
6. Mzdy, platy, odměny za práci
7. Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
8. Rodičovská dovolená, Mateřská dovolená, Odchod na mateřskou dovolenou
9. Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody
10. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
11. Cestovní náhrady
12. Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce