Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost 

Bookmark and Share


Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost

Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Otázky a dotazy zaměřené na problematiku pracovní doby, přestávek v práci, přesčasy, pracovní pohotovost, překážky v práci, pracovní neschopnost a nemoc apod.

Seznam rad v rubrice:

Prace z domova - pracovni uraz
Stomatolog - pracovní doba
Nucená dovolená ve státní svátek
Plánovaná směna ve státní svátek
Náhrada škody za ušlý zisk pro smyšlenou absenci ve svátek
Práce ve svátek - kam patří noční směna?
Zkrácený pracovní úvazek při péči o partnera - seniora
Pracovní pohotovost dohodnutá v kolektivní smlouvě
Žádost o poskytnutí neplaceného volna
Musím nadělávat dobu nemoci?
Zahraniční pracovní cesta v den českého státního svátku
Dohoda o pracovní činnosti a pracovní doba
Smlouva na dobu neurčitou - v plánu směn na další měsíc nejsem uvedený
Placené volno na pohovor
Mám nárok na zaplacení svátků a víkendů při nepravidelné pracovní době
Zkrácený úvazek při rodičovské dovolené
Zaokrouhlování času příchodu a odchodu
Počet nočních směn v měsíci
Školení v nepřetržitém provozu
Fond pracovní doby při souběžném výkonu práce dvou směn a příplatky
Pracovní přestávka ve výrobě zmrzlin
Započítává se příprava pracoviště do pracovní doby?
Změna pracovní doby z 5tidenního týdne na 4-denní proti vůli zaměstnanců a nárok na dovolenou
Pružná pracovní doba a nařízení příchodu do práce
Jak mají být rozvržené směny u nepřetržitého provozu ve zdravotnictví
Konto pracovní doby a státní svátek
Dlouhé směny bez doby odpočinku v nemocnici
Služební cesta do Indie - maximální možná doba cestování do místa výkonu práce
Dárcovství krve a zákaz zaměstnavatele darovat v určité dny
Započítává se doba na převlečení do OPP do pracovní doby?
Může zaměstnavatel propustit zaměstnance, když bude doma s nemocnými dětmi
Nemocenská při ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Fond pracovní doby při pracovní neschopnosti
Dotaz na nesplněný fond pracovní doby (chybně naplánovaný zaměstnavatelem)
Svévolné krácení pracovní doby bez doplácení mzdy
Výpověď pro nadbytečnost a zároveň nařízení práce přesčas
Pracovní cesta ve státní svátek a pracovní doba
Povinný příchod a odchod do a ze zaměstnání o půl hodiny dříve
Výpověď pro nadbytečnost a nárok na náhradu mzdy při nemoci
Má zaměstnavatel právo mi nařizovat jen odpolední směny?
Přestávka v práci u DPČ nebo DPP
sportovní den organizovaný zaměstnavatelem nařízený na státní svátek
Začátek pracovní doby a pracovní cesty
Stanovená týdenní pracovní doba jinak pro muže a ženy?
Práce přesčas konaná ve dnech pracovního klidu ve třísměnném provozu
Práce mimo pracovní dobu při náhradě škody
Dodatek ke smlouvě na poloviční úvazek
Kde smím strávit svoji přestávku v práci?
Zkrácení úvazku bez souhlasu zaměstnance
Výpověď ze strany organizace zaměstnanci z důvodu organizační změny spočívající v zavedení nočních směn a nárok na odstupné
Sankce ze strany zaměstnavatele při odmítnutí práce v noci na základě lékařského posudku
Personální agentura a smluvní neplacené volno
Evidence návštěv toalet
Překážky na straně zaměstnavatele z důvodu přerušení elektřiny
Čerpání náhradního volna po částech
Donucení k výpovědi z důvodu změny pracovní smlouvy ze zkráceného úvazku na plný úvazek..
Práce přesčas - příplatek za vedení v platové sféře a nesouhlas zaměstnance
Odpracovaná doba a přesčasy
Patří přestávky na konečné MHD do fondu pracovní doby?
Jak se platí dovolená a náhrada mzdy za nemoc u konta pracovní doby?
Nepravidelná pracovní doba nebo dvousměnný provoz?
Dvě 14-hodinové směny za sebou a volno mezi směnami
Vyrovnání pružné pracovní doby za týden nebo měsíc?
Zkrácený odpočinek mezi směnami
Neplacené volno z důvodu nedostatku práce
Brzský příchod na pracoviště a sankce za něj
Neumožnění přestávky v práci v obchodním centru
Překážka v práci při rekonstrukci provozu
Zrušení místa pro nadbytečnost v době nemocenské
Vyplácení nemocenských dávek po skončení pracovního poměru dvou měsíční výpovědí danou zaměstnancem
Náhrada mzdy za doprovod k lékaři rodinného příslušníka
Zkrácený uvazek a přestávka v práci
Pracovní poměr na dobu určitou a nemocenská
Může zaměstnavatel nutit zaměstnance na třísměnný provoz, když má ve smlouvě jinou směnnost?
Zaměstnanci navrhují změnu rozvržení směn a zaměstnavatel nesouhlasí
Mám nárok na proplacení celé 5 týdenní dovolené po mateřské dovolené?
Neomluvená absence při mimořádné schůzi mimo rozvrh směn
Školení mimo pracovní dobu v sobotu - nárok na proplacení přesčasových hodin
Nemoc před skončením výpovědní lhůty ze strany zaměstnavatele a náhrada mzdy v nemoci
Je práce přesčas automaticky zahrnuta ve mzdě školníka?
Možnost nařizovat práci přesčas v nepřetržitém provozu
Nemoc po skončení výpovědní doby
Odměna za čekání mezi spoji u řidiče autobusu a možnost během pauzy odejít od autobusu
Kdy začíná pracovní doba, když mne zaměstnavatel vyšle pracovat do jiného města?
Nařizování práce v sobotu, které koliduje se studiem
Pracovní doba 2 týdny nepřetržitě
Od roku 2012 150 hodin ročně pro dobro firmy zdarma?
Darování krve - zákonné volno
Volno mezi směnami
Práce přesčas u měsíční mzdy
Začátek a konec pracovní doby a příchody/odchody ze zaměstnání
Jiná pracovní doba než je uvedeno ve smlouvě a záměrně podhodnocená mzda
Kolik času mohu strávit s dítětem u lékaře?
Neplacená přestávka v nepřetržitém provozu
Zkrácený úvazek (délka pracovní doby) z důvodu péče o dítě
Neustálé pravidelné nařizování přesčasů a bossing
Přesunutí svátku na jiný den
Pružná pracovní doba a pracovní pohotovost
Noční směna a příplatek za práci v noci za část směny nebo za celou směnu
Dvě směny v jeden den
Jak a kde jsem povinen trávit přestávku na jídlo a oddech?
Nerovnoměrná pracovní doba podle sezóny bez krácení mzdy
Překážka v práci z důvodu vypnutí elektrické energie, musí se hodiny nahradit?
Přerušení dlouhodobého neplaceného volna a zařazení na původní místo
Ve svátek byla možnost jít dobrovolně na směnu, ale mě připsal mistr sám - má na to právo?
Nechci se vrátit po rodičovské dovolené do zaměstnání
Třísměnný provoz změněn nedobrovolně pro část směny na nepřetržitý provoz.
Napracovává se i pauza na oběd?
Překážka v práci na straně zaměstnance - účast na zastupitelstvu
Počet hodin přesčasů za dva kalendářní měsíce
Přesčasy 2 směny za sebou tzn. 16 hodin práce
Svatba syna konaná v sobotu a případné volno
práce v noci ve zdravotnictví a přestávky
Začátek a konec pracovní doby - počítá se od vrátnice nebo až na pracovním místě?
Nástup na pracovní směnu.
Práce v noci - počet nočních směn za sebou
Postupuje správně zaměstnavatel při změnách pracovní doby?
Umělé oplodnění a náhrada mzdy za nemoc
Přesčasy v nepřetržitém provozu
Přestávky na pokladnách
Práce přesčas a pravidla jejího nařizování a proplácení
Péče o dítě mladší 15 let a vhodná úprava pracovní doby
Zaměstnavatel mi zkrátil pracovní dobu na 16 hodin týdně.
Nemoc po ukončení pracovního poměru výpovědí u Slováka
Pohřeb dědečka - placené či neplacené volno?
Práce přesčas nad 150 hodin nařizovaná zaměstnavatelem a neproplácená
Co když se nedostavím při stávce do zaměstnání
Lze bez souhlasu zaměstnance doplňovat zkrácený pracovní úvazek?
Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Směny při výchově dítěte předškolního věku
Neúnosný režim práce 12 dní práce vs. 2 dny volna
Propustky k lékaři v těhotenství
Je možné vypovědět dohodu o pracovní pohotovosti?
Kuřácké přestávky mimo určené přestávky na jídlo
Pracovní doba matky pečující o děti mladší 8 let
Může práci 7 dní v týdnu zajišťovat jen jeden zaměstnanec?
Fond pracovní doby - rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a svátky
Zaměstnavatel odečítá přestávky v práci, i když nepřerušíme práci, je to správně?
Nepřetržitý provoz v automobilovém průmyslu
Práce přesčas při zkrácené pracovní době
Pracovní doba od 5.45hod do 18.00hod
Změna příslušnosti ke směně a možnost ukončení pracovního poměru
Přestávky v práci na jídlo a oddech - po jaké době se poskytují?
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?
Pracovní doba 12 hodin denně 30 dní v kuse bez volna - smí se to?
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Přestávka v práci
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Proplácení přesčasů
Pracovní pohotovost
Kratší přestávka v práci než 30 minut

Seznam starších dotazů v rubrice Vyhledání Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost

Kategorie právní poradny

1. Vznik pracovního poměru
2. Změny pracovního poměru
3. Ukončení pracovního poměru
4. Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
5. Dovolená na zotavenou
6. Mzdy, platy, odměny za práci
7. Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
8. Rodičovská dovolená, Mateřská dovolená, Odchod na mateřskou dovolenou
9. Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody
10. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
11. Cestovní náhrady
12. Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce