Lze bez souhlasu zaměstnance doplňovat zkrácený pracovní úvazek?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Lze bez souhlasu zaměstnance doplňovat zkrácený pracovní úvazek?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel u kterého mám zkrácený úvazek (0,35) mi nařizuje práci mimo stanovenou pracovní dobu (tj. v noci a o víkendech). Tuto práci však nehodnotí jako práci přesčas, tzn. neproplácí ji ve vyšším tarifu a po ukončení práce nevzniká nárok na náhradní volno. Tento postup odůvodňuje "doplňováním úvazku" do 40 hodin týdně - je to zákonné?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, týdenní úvazek sjednaný pracovní smlouvou je závazný pro obě smluvní strany. Podle § 78, odst. 1, písm. i), věta druhá Zákoníku práce se u zaměstnanců s kratší pracovní dobou opravdu jako přesčas platí až hodiny, které přesáhnou řádný úvazek ostatních kolegů (v obvyklém případě až nad 40 hod.). Ale na druhou stranu zaměstnancům s kratší pracovní dobou nelze nařídit práci přesčas (mohou ji konat pouze po dohodě). Pokud Vám tedy zaměstnavatel rozvrhuje práci nad rámec sjednaného úvazku, nejste povinen takovou práci konat, protože se jedná o práci přesčas a s tou musíte v tomto případě souhlasit. A jestli se tak děje pravidelně, navrhněte zvýšení úvazku.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti délky směn, evidence pracovní doby, pružné pracovní doby, konta pracovní doby, odměňování přesčasů a příplatků za práci a překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Lze bez souhlasu zaměstnance doplňovat zkrácený pracovní úvazek? byl zveřejněn dne 2011-06-13
počet zobrazení: 5738


Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v nociPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba