bezpečnostní přestávka

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
Pracovní doba

bezpečnostní přestávka

bezpečnostní přestávka výklad pojmu:

má-li zaměstnanec podle zvláštních předpisů nárok na bezpečnostní přestávku, tato se poskytne v požadovaném rozsahu a vždy se započte do pracovní doby; pokud se kryje doba bezpečnostní přestávky s přestávkou na jídlo a oddech, také se započte do pracovní doby; nejznámější bezpečnostní přestávky: řidiči mají nárok na 45 minut přestávky po 4,5 hodinách nepřetržité jízdy nebo přestávka při zrakové zátěži 5 - 10 minut pod 2 hodinách nepřetržité zrakové zátěže (= nepřetržitá práce s počítačem)


odkazy k pojmu bezpečnostní přestávka v Zákoníku práce:

§ 89 ZP + prováděcí předpisy ke konkrétním pracem (např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci)

Počet zobrazení termínu bezpečnostní přestávka: 30174

Související termíny Zákoníku práce

Výraz bezpečnostní přestávka je zařazen do pracovně právní kategorie: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v noci

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba