Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnanec dostal výpověď pro nadbytečnost, která mu měla skončit 28.2.2011. Dne 25.2. předložil doklad o pracovní neschopnosti. Znamená to tedy,že se mu doba trvání pracovního poměru prodlužuje na dobu poskytnutí náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, nebo až do doby ,kdy přestane pobírat nemocenské dávky od OSSZ?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, protože na výpovědní důvod podle § 52, písm. c) se vztahuje ochranná doba (viz § 53, odst. 1, písm. a) Zákoníku práce), prodlužuje se pracovní poměr zaměstnance až do ukončení nemoci. Tzn. i kdyby byl zaměstnanec nemocný třeba rok, pak po celou dobu trvání nemoci zatím trvá jeho pracovní poměr a ony 2 pracovní dny, které chyběly uplynout z výpovědní lhůty (viz pracovní poměr měl skončit 28.2., ale nemocenská je od 25.2. a mezitím byl víkend) doběhnou až po ukončení nemoci. Nemuselo by to tak ale být, pokud by zaměstnanec výslovně prohlásil, že na prodlužování pracovního poměru o neuplynulou část výpovědní doby netrvá (viz § 53, odst. 2 Zákoníku práce).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě byl zveřejněn dne 2011-03-01
počet zobrazení: 30615


Skončení pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Výpověď - bossing
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.

Všechny dotazy z rubriky: Skončení pracovního poměruPracovní poměr - ukončení

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Skončení pracovního poměru

dohoda o ukončení pracovního poměru
odchodné
odstupné
výpověď ze strany zaměstnance
výpověď ze strany zaměstnavatele
zákaz výpovědi
hromadné propouštění
neplatné rozvázání pracovního poměru
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
smrt zaměstnance
výpovědní dobaSkončení pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Pravidla pro odstupné od r. 2012
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011