Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011

Bookmark and Share

Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011

Textový přepis radiorady na téma Okamžité zrušení pracovního poměru na stanici Radiožurnál ze dne 5.dubna 2011, kdy na dotazy odpovídala paní Dana Blažková

Okamžité zrušení pracovního poměru může nastat jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Čím se řídí a za jakých okolností může nastat? Právě o tom dnes živě s Danou Blažkovou z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz .

1. V jakých případech může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr?


Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr buď se zaměstnancem, který byl pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody nebo který obzvláště hrubě porušil svěřené pracovní povinnosti nebo pracovní kázeň.

2. Jedním z důvodů okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je i stav, kdy zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Kdo určuje, zda se jedná o zvlášť hrubý způsob?


V první řadě to rozhoduje zaměstnavatel, ale kdyby se zaměstnanec cítil okamžitým zrušením poškozen a do 2 měsíců podal na zaměstnavatele žalobu, pak o případné neplatnosti rozhodne soud. Takže je to soud, kdo případně může potvrdit či zpochybnit, zda se jednalo či nejednalo o obzvláště hrubé porušení.

3. A jak to funguje naopak? Kdy může zrušit okamžitě pracovní poměr zaměstnanec?


Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr buď, když nemůže na základě lékařského posudku konat dosavadní práci a zaměstnavatel ho do 15 dnů nepřevede na práci, která mu neškodí, nebo když mu zaměstnavatel dluží mzdu nebo některou její část, třeba náhradu mzdy za dovolenou, déle než 15 dnů po splatnosti mzdy.

4. A když např. zaměstnavatel dlužil zaměstnanci mzdu před rokem, ale už ji doplatil, může i tak zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr?


Ne, oba - jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, mohou okamžitě zrušit pracovní poměr nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu pro jeho zrušení dozvěděli.

Radiorada ve formátu mp3: Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011.mp3

Radiorada ve formátu amr: Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011.amr

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011: 6596Skončení pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Výpověď - bossing
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.

Všechny dotazy z rubriky: Skončení pracovního poměruPracovní poměr - ukončení

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Skončení pracovního poměru

dohoda o ukončení pracovního poměru
odchodné
odstupné
výpověď ze strany zaměstnance
výpověď ze strany zaměstnavatele
zákaz výpovědi
hromadné propouštění
neplatné rozvázání pracovního poměru
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
smrt zaměstnance
výpovědní dobaSkončení pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Pravidla pro odstupné od r. 2012
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011