Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel si v nové pracovní smlouvě vymiňuje právo na uplatnění smluvní pokuty. Jedná funkci obchodního manažera. V případě, že po ukončení pracovního poměru použije zaměstnanec informace získané z pracovního poměru tak, že zaměstnavateli vznikne škoda, sjednává se pokuta za každé takovéto porušení. Jedná se o informace o strategiích, postupech, o zákaznících a jejich citlivých informací, firemní know how... Toto ujednání je v platnosti po dobu 2 let. Lze takovou pokutu sjednat a jaká je její přiměřená výše a délka uplatnění? Lze zjistit obecně platnou výši v poměru na sjednaný plat?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, otázka, zda je smluvní pokuta platná je sporná. Zákoník práce v § 13, odst. 2, písm. f) výslovně zakazuje ukládat zaměstnancům pokuty za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Ve Vašem případě se ale jedná o pokutu pro bývalého zaměstnance, který by vystupoval už z pozice občana, nikoliv zaměstnance, takže by se pravděpodobně závazek posuzoval podle Občanského zákoníku. Z toho plyne, že výrok, zda pokuta je platná či nikoliv a dále, zda její výše je přiměřená, může vyslovit výhradně soud. Pokud Vás ale zajímá moje soukromé stanovisko (s přihlédnutím k mé dlouholeté praxi), pak se domnívám, že taková pokuta má logiku, protože zaměstnavatel se snaží ochránit data, která jinak nejsou běžně známa, aby nebyla použita dále bez jeho souhlasu v obchodním styku. Osobně takovou pokutu chápu spíše jako preventivní varování, narážím na ní ve většině smluv, které vídám, ale jen málokterý zaměstnavatel ji opravdu (a úspěšně) vymáhá.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti byl zveřejněn dne 2011-03-03
počet zobrazení: 4189


Skončení pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Výpověď - bossing
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.

Všechny dotazy z rubriky: Skončení pracovního poměruPracovní poměr - ukončení

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Skončení pracovního poměru

dohoda o ukončení pracovního poměru
odchodné
odstupné
výpověď ze strany zaměstnance
výpověď ze strany zaměstnavatele
zákaz výpovědi
hromadné propouštění
neplatné rozvázání pracovního poměru
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
smrt zaměstnance
výpovědní dobaSkončení pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Pravidla pro odstupné od r. 2012
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011