Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí

Bookmark and Share

Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí

Pátý díl série článků o novele pracovního práva, která platí od ledna 2012, se věnuje změnám v oblasti výpovědí, výpovědních důvodů a ochrany před výpovědí.

Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí - stávající zákoník práce

Stávající právní úprava: Zákon neřeší, zda výpovědní doba je stanovená či sjednaná, pouze je řečeno, že činí nejméně 2 měsíce a musí být stejná pro obě smluvní strany (pro zaměstnance i zaměstnavatele).

Zaměstnavatel může podat výpověď z důvodu rušení/stěhování zaměstnavatele nebo jeho části, z důvodů jiných organizačních změn, ze zdravotních důvodů, pro nesplňování předpokladů pro výkon práce a pro porušování pracovních povinností. V zákoníku práce je výslovně uvedeno, že porušování léčebného režimu pojištěnce (práce neschopného) není možno považovat za porušení pracovních povinností.

Pokud se firma ruší nebo stěhuje, je možné dát výpověď komukoliv, i těhotným a na mateřské/rodičovské dovolené.

Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí - připravované změny od 1.1. 2012

Navrhované změny: Výpovědní doba by se směla prodlužovat jen na základě smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a tato smlouva by musela být písemná.

Výpověď z titulu přechodu práv

Při výpovědi z titulu přechodu práv a povinností by mohla výpovědní doba skončit dnem předcházejícímu přechodu práv.

Hrubé porušení režimu práce neschopného

Zvlášť hrubé porušení režimu práce neschopného by mělo být novým výpovědním důvodem. Výpověď by ale musela být podána nejpozději do 1 měsíce ode dne zjištění porušování léčebného režimu (nebo do 1 měsíce ode dne, kdy by porušení začala šetřit správa sociálního zabezpečení). Ovšem bude-li za hrubé porušení režimu práce neschopného podána výpověď, zaměstnavatel už dále nesmí krátit či odebrat náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě.

Ochranná doba

Ochranná doba by se rozšířila na přemisťování (stěhování) zaměstnavatele (nebo jeho části) v případě, že by se jednalo o těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně (zaměstnance) na mateřské dovolené.

Zaměstnanec, který by obdržel výpověď do 2 měsíců po přechodu práv a povinností, by se mohl u soudu domáhat, že u něj došlo ke zhoršení pracovních podmínek a měl by nárok na odstupné.

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.

Zákoník práce 2012 - seznam článků:

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí: 83984Skončení pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Výpověď - bossing
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.

Všechny dotazy z rubriky: Skončení pracovního poměruPracovní poměr - ukončení

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Skončení pracovního poměru

dohoda o ukončení pracovního poměru
odchodné
odstupné
výpověď ze strany zaměstnance
výpověď ze strany zaměstnavatele
zákaz výpovědi
hromadné propouštění
neplatné rozvázání pracovního poměru
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
smrt zaměstnance
výpovědní dobaSkončení pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Pravidla pro odstupné od r. 2012
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011