Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné

Bookmark and Share

Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné

Tento článek ze série článků o změnách v pracovně právní legislativě platných od 1. ledna 2012 je věnován problematice odstupného.

Odstupné a platné znění zákoníku práce

Stávající právní úprava: Odstupné se vyplácí při výpovědi ze strany zaměstnavatele pro rušení/stěhování zaměstnavatele a jiné organizační změny ve výši nejméně 3-násobku průměrného výdělku. Při výpovědi z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání činí odstupné 12-násobek průměrného výdělku.

Nárok na odstupné má i zaměstnanec, který okamžitě zrušil pracovní poměr z důvodů dlužných mezd/platů nebo z důvodu vážného ohrožení jeho zdraví. I v tomto případě činí odstupné 3-násobek průměrného výdělku.

Odstupné se vyplácí společně s poslední mzdou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (tzn. je možno domluvit i ústně dřívější nebo pozdější, zpravidla postupnou výplatu odstupného).

Odstupné a zákoník práce 2012

Navrhované změny: Odstupné v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele (pro rušení/stěhování/organizační změny) by se mělo stupňovat podle doby trvání pracovního poměru takto:

  • pracovní poměry kratší než 1 rok = odstupné 1 průměrný výdělek
  • pracovní poměry trvající od 1 do 2 let = odstupné 2-násobek průměrného výdělku
  • pracovní poměry trvající více než 2 roky = odstupné 3-násobek průměrného výdělku

Zaměstnanci, který by zrušil okamžitě pracovní poměr, by nově nenáleželo odstupné, ale náhrada mzdy za dobu, která odpovídá výpovědní době.

Dohoda o jiné době výplaty odstupného než v poslední mzdě by měla mít povinně písemnou podobu.

Následující díl seriálu k zákoníku práce 2012 se věnuje dohodám konaných mimo pracovní poměr - dohodě o provedení práce a dohodě o pracovní činnosti.

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.

Zákoník práce 2012 - seznam článků:

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné: 58593Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzdy, finanční a naturální odměny za práci

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mzda, odměna za práci

exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzdaMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010