Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem

Bookmark and Share

Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem

Má dáti, dal. O tom jsou dohody o srážkách ze mzdy či platu. Jaká pravidla pro ně platí od roku 2014?

Původní stav do roku 2013

Do roku 2013 mohl zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem dohodu o srážce ze mzdy podle Zákoníku práce. V ní se dohodli, kolik bude zaměstnavatel zaměstnanci měsíčně srážet k uhrazení pohledávky. Zaměstnanci na základě dohody mohlo zbýt i jen nezabavitelná částka jako při exekucích. (Dohody uzavřené do r. 2013 včetně se dále řídí původní úpravou, pokud se smluvní strany dodatkem k dohodě nerozhodnou přijmout novou právní úpravu od r. 2014.)

Dohoda o srážce od r. 2014

Celý text Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) směřuje k ochraně slabšího (slabší smluvní strany). To je patrné i z ochrany zaměstnanců. Na základě dohody o srážce ze mzdy či platu uzavřené od ledna 2014 podle § 2045 - 2047 Občanského zákoníku, musí zaměstnanci vždy i po srážce zůstat aspoň polovina příjmu. Nelze už proto provést srážku až do výše nezabavitelné částky např. na ztracenou vrtačku, manko apod. Uklízečce i manažerovi musí zůstat vždy aspoň půlka toho, co si prací vydělali. Dokud nepřijde exekutor...

Dohoda o srážce versus exekuce

Možná by se mohl nějaký dlužník na základě přechozího odstavce předčasně zaradovat. Výkon rozhodnutí a exekuce se ale nadále řídí Občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb., § 276 a následující). Takže pokud soud na někoho uvalil exekuci, bude vůči němu dále postupováno tak, že lze zabavit vše až na tzv. nezabavitelnou částku, která např. v r. 2014 činí na dlužníka 6.188,67 Kč a na každou dlužníkem vyživovanou osobu se připočte 1.547,17 Kč. Ovšem dalším rozmnožováním rodiny svůj příjem neochráníte. Nad částku 9.283 Kč lze srazit veškeré příjmy.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem: 4790Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzdy, finanční a naturální odměny za práci

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mzda, odměna za práci

exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzdaMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010