stálá mzda

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Mzdy, platy, odměny za práci
Mzdy, platy, důchody

stálá mzda

stálá mzda výklad pojmu:

stálá mzda je mzda poskytovaná u konta pracovní doby, smí činit nejméně 80% průměrného výdělku zaměstnance (při použití postupu dle § 86, odst. 4 ZP ? tj. při započtení části přesčasů v kolektivní smlouvě jako odpracovanou dobu do příštího vyrovnávacího období - musí činit min. 85% PV) a pro tento účel se při výpočtu průměrného výdělku nevychází z čtvrtletí, ale z posledních 12ti měsíců, zaměstnavatel je povinen vést účet mzdy zaměstnance a na něm vykazovat stálou mzdu a dosaženou mzdu, je-li na konci vyrovnávacího období nárok zaměstnance na mzdu vyšší než činila vyplacená stálá mzda, poskytne zaměstnavatel doplatek, je-li nárok po vyrovnávacím období nižší, než byla vyplacená stálá mzda, zaměstnanec nic nevrací


odkazy k pojmu stálá mzda v Zákoníku práce:

§ 120 - 121, § 354, odst. 4 ZP

Počet zobrazení termínu stálá mzda: 10019

Související termíny Zákoníku práce

Výraz stálá mzda je zařazen do pracovně právní kategorie: Mzda, odměna za práci. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzda

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíMzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010