Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Jakou mzdu může zaměstnankyně požadovat po návratu z rodičovské dovolené? Může požadovat stejnou výši mzdy jako před nástupem na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou? V případě, že zaměstnavatel nechce zaměstnankyni zachovat původní výši mzdy při návratu do pracovního poměru, avšak splní svou nabídkovou povinnost vůči zaměstnankyni, jak se může zaměstnankyně bránit? Je zřejmé, že zaměstnavatel takto nutí zaměstnankyni k ukončení pracovního poměru z její strany.

Odpověď právní poradny:

Na vaši otázku nelze odpovědět jednoznačně. Záleží na tom, zda byla se zaměstnankyní mzda SJEDNÁNA (= domluvena, dohodnuta) zpravidla v pracovní nebo jiné smlouvě nebo STANOVENA (= nařízena) zpravidla mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem. Byla-li mzda SJEDNÁNA, pak případné změny musí zaměstnankyně odsouhlasit, takže nižší mzdu jí zaměstnavatel svévolně dát nemůže. Byla-li mzda STANOVENA, pak může zaměstnavatel podmínky mzdy jednostranně měnit, tzn. i mzdu snížit. Na druhou stranu, i když mzdu zaměstnavatel stanoví jednostranně, musí dodržet princip rovnosti v odměňování (= stejná odměna za práci stejné hodnoty), takže se může stát, že by zaměstnankyně mohla argumentovat, že zaměstnanci na srovnatelné pozici mají vyšší mzdu a mohla by se soudní cestou domáhat vyšší mzdy. Kdyby ale zaměstnavatel nabídl zaměstnankyni pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě (druh práce + místo výkonu práce), ale nabídl také nižší mzdu, není to důvod pro výpověď s odstupným.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti sjednávání mzdy za práci přesčas, sjednávání příplatků za práci v noci a o víkendu a stálé mzdy při kontu pracovní doby. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené byl zveřejněn dne 2011-02-07
počet zobrazení: 8784


Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzdy, finanční a naturální odměny za práci

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mzda, odměna za práci

exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzdaMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010