Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší

Bookmark and Share

Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší

Vláda se minulý týden dohodla na zvýšení minimální mzdy.

Minimální mzda v posledních letech

Zatímco až do roku 2006 bylo obvyklé, že se minimální mzda zvyšovala jedenkrát ročně (v lednu), od roku 2006 bylo vše jinak. Nejprve se v r. 2006 minimální mzda zvýšila 2 krát (v lednu a v červenci), což samo o sobě představovalo výkyv a následně usnula jak Šípková Růženka a po řadu let byla stejná. Její výše činila až dosud 8.000 Kč měsíčně.

Náročná a zdlouhavá jednání o minimální mzdě

Návrhy na zvýšení minimální mzdy se objevovaly pravidelně rok co rok. Zpočátku jen od levicových stran a zástupců odborů (před volbami pochopitelně o to častěji), následně ale i od Ministerstva práce a sociálních věcí. MPSV argumentovalo tím, že se dostáváme do situace, kdy se zaměstnancům na nižších pozicích často nevyplatí pracovat, protože v součtu mají vyšší sociální dávky, než příjem z minimální mzdy. Naproti tomu vláda jako protiargument používala nepřiměřené zatížení podnikatelské sféry v době krize dalšími /resp. zvýšenými/ náklady. Kdo se tématu věnoval blíže, možná si pamatuje, že v roce 2012 to už už vypadalo, že se minimální mzda zvýší... a zase nic.

Takže o kolik?

Všechny strany zúčastněné při vyjednávání (zástupci odborů, zaměstnavatelů, MPSV, vláda) hovoří o kompromisu. Zaměstnavatelé si většinou mohou oddychnout, protože požadavky odborů byly mnohem vyšší. Na druhou stranu je třeba spravedlivě říci, že nerostla-li minimální mzda po dobu 7 let, také se nejedná o normální stav. Takže oč tu vlastně běží? Od 1.8.2013 se minimální mzda zvýší o 500 Kč na 8500 Kč měsíčně. Jak pravil už Shakespeare "Mnoho povyku pro nic".

Změna výše zaručené mzdy

Ovšem minimální mzdou to nekončí. Jakmile se totiž pohne minimální mzda, je nutné proporcionálně zvýšit také úrovně zaručené mzdy (tzv. mzdové tarify). Ve mzdové sféře se používá dle Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. osmibodová stupnice. Takže každý zaměstnavatel, který uplatňuje tarifní stupně dle nařízení vlády nebo používá vlastní stupnici, která se nařízení vlády částkami blíží, by měl vyčkat novelizovaného (resp. nového) nařízení vlády, které lze očekávat v řádu dnů, a svou tarifní stupnici přehodnotit. To bude následně znamenat např. změny mzdových výměrů nebo smluv. Ovšem v dnešní době si nelze dělat iluze o tom, že by si zaměstnanci na vyšších stupních než je minimální mzda, polepšily. Je třeba brát v úvahu neveselou hospodářskou situaci. Proto je možné, že zaměstnavatelé, kteří mají mzdu rozdělenu na základní složku a osobní ohodnocení, sice vydají nové mzdové výměry (o kterých nemusí se zaměstnanci vyjednávat, ale mají ze zákona právo je jednostranně měnit), ale "zvýšení" tarifu, se vyrovná snížením osobního ohodnocení.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší: 6195Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzdy, finanční a naturální odměny za práci

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mzda, odměna za práci

exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzdaMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010