Minimální mzda v r. 2012

Bookmark and Share

Minimální mzda v r. 2012

Oproti původním záměrům zvýšit mzdu cca o 400 - 500 Kč, se vláda nakonec usnesla, že minimální mzda zůstává i v roce 2012 beze změny.

Výše minimální mzdy a její vývoj

Zatímco ještě před pár lety bývalo zvykem, že minimální mzda rostla každoročně (v r. 2006 dokonce dvakrát), od r. 2007 se minimální mzda nezměnila už 5 let a i po 1. 1. 2012 bude nadále činit 8.000 Kč měsíčně nebo 48,10 Kč za hodinu. Rozhodnutí vlády je konečné. Schvalování minimální mzdy je plně v její kompetenci a nemusí být schvalováno v poslanecké sněmovně parlamentu. Pro zachování výše minimální mzdy se vláda rozhodla proto, že by přineslo zvýšení nákladů na práci a zaměstnavatelé by mohli více propouštět zaměstnance s nízkou kvalifikací, kteří by v současné hospodářské situaci obtížně hledali uplatnění.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Minimální mzda v r. 2012: 53589Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzdy, finanční a naturální odměny za práci

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mzda, odměna za práci

exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzdaMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010