Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010

Bookmark and Share

Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010

Textový přepis radiorady na téma Snížení mzdy na stanici Radiožurnál ze dne 15. 11. 2010, kdy na dotazy odpovídala paní Dana Blažková.

Do vánoc není daleko a tak se hodí každá koruna. Možná právě i vy patříte k zaměstnancům, kteří na výplatní pásce našli nečekaně méně peněz než dřív. Dá se s tím něco dělat a může si vůbec zaměstnavatel něco takového dovolit, aniž byste o tom věděli? O tom dnes budu mluvit v "Radioradě" živě s Danou Blažkovou z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz.

Je vůbec možné, aby zaměstnavatel bez souhlasu zaměstnance snížil mzdu?


To záleží na tom, jestli je mzda SJEDNÁNA, tedy dvoustranně domluvena nebo jednostranně STANOVENA. To je absolutní rozdíl! Má-li zaměstnanec mzdu či plat napsánu ve mzdovém nebo platovém výměru nebo ve vnitřním předpisu, pak může zaměstnavatel dělat změny bez ohledu na jeho případný nesouhlas, protože se jedná o STANOVENOU mzdu. Je-li ale mzda SJEDNÁNA v pracovní nebo jiné smlouvě, pak se bez souhlasu zaměstnance nesmí snížit.

Úroveň nejnižší možné mzdy v tom prvním případě musí zohledňovat?


Ano, ta se musí zohledňovat v obou případech. Minimální mzdové nebo platové nároky ukládá zaměstnavatelům zákoník práce a nařízení vlády. Zaměstnanec musí vždycky obdržet alespoň to, co mu garantuje zákon nebo je-li smluvně sjednána vyšší částka, tak alespoň to, co bylo sjednáno. A zaručená mzda musí taky obsahovat příplatky, např. za práci v noci, v sobotu, v neděli, ve zdraví ztíženém prostředí apod. A kdyby se stalo, že by zaměstnanec bez vlastního zavinění nedosáhl ani zaručené mzdy, pak mu zaměstnavatel musí mzdu na vlastní náklad doplatit.

Má zaměstnanec možnost se bránit? Kdyby se zaměstnanec rozhodl nějakým způsobem bránit nebo s tím nesouhlasil, jak se může bránit zaměstnanec a případně i druhá strana?


Zaměstnanec pokud má mzdu sjednanou, tak se může bránit tak, že by dokonce okamžitě zrušil pracovní poměr a pak by měl nárok na odstupné. Pokud má mzdu stanovenou, tak s tím bohužel nic neudělá. Protože v okamžiku, kdy zaměstnavatel platí alespoň to, co musí podle zákona a mzda je stanovená, tak skutečně jedná v intencích zákona. Takže když se to zaměstnanci nelíbí, může jedině odejít. A postup na straně zaměstnavatele? Zaměstnavatel má vědět, jak se to má dělat. Pochopitelně v zájmu zaměstnavatele je, aby co nejvíce zaměstnancům mzdu stanovil, aby s ní mohl hýbat.

Čím dál víc firem rozděluje mzdu na pevnou a pohyblivou složku, přičemž ta pohyblivá mívá motivační smysl. Co když najednou je právě pohyblivá složka výrazně nižší a zaměstnanec má přitom pocit, že všechno dělá podle svého nejlepšího vědomí a svědomí?


To zase záleží na tom, jak je to napsáno. Jak moc pevně nebo volně je osobní ohodnocení sjednáno nebo stanoveno. Pokud se stane - a bývá to dost časté - že osobní ohodnocení je definováno velmi volně, třeba že ho zhodnocuje sám zaměstnavatel po konci měsíce s přihlédnutím k hospodářským výsledkům, pracovní kázni apod., tak s tím zaměstnanec mnoho neudělá. Ale pokud osobní ohodnocení je pevně definováno, třeba podle toho, kolik jsem udělala práce, že jsem neporušila pracovní kázeň apod., pak se ho můžu domáhat.

To byla Dana Blažková z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz. Nashledanou!


Radiorada ve formátu mp3: Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010.mp3

Radiorada ve formátu amr: Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010.amr

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010: 4630Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzdy, finanční a naturální odměny za práci

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mzda, odměna za práci

exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzdaMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010