mzda - stanovená či sjednaná

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Mzdy, platy, odměny za práci
Mzdy, platy, důchody

mzda - stanovená či sjednaná

mzda - stanovená či sjednaná výklad pojmu:

mzda se zaměstnanci buď stanovuje (rozuměj jednostranně oznamuje) mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem nebo se mzda sjednává (= rozuměj dvoustranně domlouvá) v pracovní, kolektivní nebo jiné smlouvě (např. smlouva o mzdě, manažerská smlouva); mzdu, která byla sjednána nemůže zaměstnavatel měnit bez souhlasu zaměstnance; pozor: je-li sice mzda stanovena mzdovým výměrem, ale na ten se odvolává pracovní smlouva jako na přílohu (např. text "přílohou či nedílnou součástí pracovní smlouvy je mzdový výměr), pak je také ke změně mzdy nutný souhlas zaměstnance; mzda musí být stanovena či sjednána před začátkem výkonu práce


odkazy k pojmu mzda - stanovená či sjednaná v Zákoníku práce:

§ 113 ZP

Počet zobrazení termínu mzda - stanovená či sjednaná: 9878

Související termíny Zákoníku práce

Výraz mzda - stanovená či sjednaná je zařazen do pracovně právní kategorie: Mzda, odměna za práci. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzda

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější



Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práci



Mzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010