Vznik pracovního poměru 

Bookmark and Share


Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr - vznik

Otázky týkající se vzniku pracovního poměru a pracovní smlouvy - vznik. Jakými úkony a kdy vzniká pracovní poměr? Jaké náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva. Problematika zkušební doby. Pracovní poměry a smlouvy na dobu určitou a na dobu neučitou

Seznam rad v rubrice:

Úhrada zdravotní prohlídky, když firma se mnou pracovní poměr nakonec neuzavře a pochybnost o uzavření pracovního poměru
Pracovní poměr na 1 hodinu denně
Ve smlouvě mám vyšší než zákonnou zkušební dobu
Otisk prstu k evidenci a vstupu do budovy - při nesouhlasu možnost výpovědi
Jak uzavřít pracovní smlouvu na sezónní práce po novele ZP?
Opakovaná zkušební doba
Jmenování do funkce v akciové společnosti
Krátkodobý pracovní poměr na dobu sezóny
Smlouva na dobu určitou a novela 2012
Jaký pracovní vztah uzavřít, aby se započetla doba odpracovaná na důchod?
Nárok na dovolenou od 3. října do 31. prosince
Prodloužení smlouvy na dobu určitou vyplývající z rozvrhu pracovní doby na další období
Možnost pracovního poměru při neúspěšném složení maturity a následném čekání na další termín
Pracovní poměr na dobu určitou - včasné oznámení
Smlouva na dobu určitou s důchodcem
Pracovní poměr na dobu určitou - nejasná formulace doby trvání
Pracovní smlouva na dobu určitou za mateřskou dovolenou - co se stane v případě potratu s mojí smlouvou?
Opakované prodlužování pracovní smlouvy vždy o 1 měsíc
Přestěhování firmy během rodičovské dovolené
Opětovná zkušební doba vzhledem ke zvýšení úvazku
Odstoupení od pracovní smlouvy
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Možnost anulování pracovního poměru
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
zkušební doba
Odvolání podpisu pracovní smlouvy

Seznam starších dotazů v rubrice Vyhledání Vznik pracovního poměru

Kategorie právní poradny

1. Vznik pracovního poměru
2. Změny pracovního poměru
3. Ukončení pracovního poměru
4. Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
5. Dovolená na zotavenou
6. Mzdy, platy, odměny za práci
7. Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
8. Rodičovská dovolená, Mateřská dovolená, Odchod na mateřskou dovolenou
9. Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody
10. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
11. Cestovní náhrady
12. Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce