Opětovná zkušební doba vzhledem ke zvýšení úvazku
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Opětovná zkušební doba vzhledem ke zvýšení úvazku

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Měla jsem u stejného zaměstnavatele 2 pracovní smlouvy, na dobu určitou, se stejným datem vzniku, se zkušební dobou 3 měsíce a to: na 35% jako učitelka, na 65% jako asistentka pedagoga. Nyní mám podepsat novou smlouvu už jen jako učitelka na 95% úvazek, opět na dobu určitou. P. ředitelka tvrdí, že mi musí dát znova 3 měsíční zkušební dobu, odvolává se na to, že již budu jen učitelka na větší úvazek než jsem byla dosud. Je to možné, nebo bude tato smlouva s opětovnou zkušební dobou neplatná?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zkušební doba je vázána na vznik pracovního poměru a navýšení úvazku či změna druhu práce nemá na opětovné uzavření zkušební doby vliv. Zkušební doba tak, jak ji popisujete, je neplatná. Poslední věta v § 35, odst. 1 Zákoníku práce mimo jiné říká, že "zkušební dobu není možné sjednat, jestliže již pracovní poměr vznikl".

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková




Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Opětovná zkušební doba vzhledem ke zvýšení úvazku byl zveřejněn dne 2011-08-28
počet zobrazení: 3654


Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměru



Pracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)



Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010