Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012

Bookmark and Share

Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012

Snad nejčastěji skloňovaným tématem novely zákoníku práce od 1. 1. 2012 se stalo uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. V dnešním článku proto dobu určitou rozebereme podrobněji než v předchozích příspěvcích.

Nové pracovní poměry na dobu určitou uzavřené od r. 2012

Od 1.1.2012 je možné sjednat pracovní poměr se zaměstnancem max. na dobu 3 let a dobu určitou lze max. 2 krát prodloužit nebo uzavření pracovního poměru na dobu určitou max. 2 krát opakovat. Je tedy možné uzavřít pracovní poměr až celkem na 9 let. Je-li ale např. uzavřen pracovní poměr jen na dobu 3 krát půl roku, pak je taky opakování pracovních poměrů na dobu určitou vyčerpáno. A pokračuje-li zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele v další práci, jedná se o změnu pracovního poměru na dobu neurčitou. Aby se nepřihlíželo k předešlým pracovním poměrům na dobu určitou, musela by mezi starým a novým pracovním poměrem být pauza 3 roky a více. Od ledna také odpadly výjimky na uzavírání pracovních poměrů za nepřítomné zaměstnance (typicky za zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené) a na vážné provozní důvody spočívající ve zvláštní povaze práce (např. sezónní práce). I když nadále zamětnanci odcházejí na mateřskou/rodičovskou, nadále jsou některé práce konány pouze sezónně, zaměstnavatelé nesmí využít více než založení pracovního poměru a max. 2 prodlužování či opakování, jak je uvedeno v prvním odstavci.

Pracovní poměry starobních důchodců

Na pracovní poměry starobních důchodců platila až do r. 2009 výjimka v zákoně o důchodovém pojištění. Ta od 01/2010 odpadla a na starobní důchodce se začalo pohlížet jako na jakékoliv jiné zaměstnanci, tzn. mohli mít od 01/2010 až do 12/2011 pracovní poměry max. na dobu 2 let. Protože se od 01/2012 zavádí pravidlo založení + max. 2 opakování či prodloužení a zákon nám neukládá započítávat historii uzavřených pracovních poměrů před novelou (ignorujeme kolikrát byl už zaměstnanci prodloužen v minulosti pracovní poměr), platí i pro starobní důchodce, že jejich pracovní poměry lze ještě max. 2 krát prodloužit či opakovat (každé prodloužení či opakování max. na 3 roky).

Pracovní poměry na dobu určitou uzavřené v roce 2011

Pracovní poměry uzavřené v roce 2011 (a dříve), které přechází do r. 2012 (a dále) se řídí dosavadní právní úpravou. Tzn. byl-li např. uzavřen pracovní poměr za zaměstnankyni na mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnankyně postupně porodí 2 děti a bude 2 krát na mateřské/rodičovské, smlouva je hotová a nemusí se dodatkovat. Výjimku tvoří pracovní poměry založené před platností novely na vážné provozní důvody/zvláštní povahu práce. Tyto pracovní poměry se původní právní úpravou smí řídit max. do 30.6.2012. Po tomto datu je ale možno pracovní poměry možno ještě 2 krát prodloužit či opakovat (každé prodloužení či opakování max. na 3 roky).

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012: 22512Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010