Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011

Bookmark and Share

Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011

Od 1. 1. 2011 se významně změnila pravidla pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti, a to bohužel v neprospěch zaměstnanců/uchazečů o zaměstnání.

Kdo odejde sám, finančně si pohorší

Nově obdrží podporu v nezaměstnanosti v nižší výměře ten zaměstnanec, který ukončí pracovní poměr výpovědí sám (výpověď ze strany zaměstnance) nebo dohodou a k ukončení ho nevedly vážné a prokazatelné důvody. Takový uchazeč pak má nárok na podporu ve výši jen 45% průměrného výdělku za celou dobu poskytování podpory.

Odstupné = odsunutá výplata podpory

Obdrží-li zaměstnanec odstupné (odchodné nebo odbytné), pak podle počtu násobků průměrných výdělků odstupného, které obdrží, se posouvá výplata podpory v nezaměstnanosti a stejný počet měsíců.

Konec přivýdělků k podpoře v nezaměstnanosti

Ruší se tzv. nekolidující zaměstnání. Do roku 2010 vč. bylo možné si k podpoře v nezaměstnanosti přivydělat v nekolidujícím zaměstnání max. částku poloviny minimální mzdy, tedy max. 4000 Kč měsíčně. Od 1. 1. 2011 není možné si k podpoře přivydělávat vůbec.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011: 10827Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010