kolektivní smlouva

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Vznik pracovního poměru
Pracovní poměr vznik

kolektivní smlouva

kolektivní smlouva výklad pojmu:

uzavírá se mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací (podniková kolektivní smlouva) nebo mezi zástupci zaměstnavatelů a odborovým svazem (vyšší kolektivní smlouva); působí-li u jednoho zaměstnavatele více odborových organizací, jedná zaměstnavatel se všemi jednotlivě, odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu i za zaměstnance, kteří nejsou členy odborů; kolektivní smlouva nesmí stanovovat povinnosti jednotlivými zaměstnancům a nesmí být v rozporu se zákonem (nejčastěji tím chápeme rozpor se zákoníkem práce); podniková kolektivní smlouva je neplatná v té části, kde by stanovovala práva či nároky v nižším rozsahu než vyšší kolektivní smlouva; s kolektivní smlouvou dále souvisí příplatky za práci a pracovní doba


odkazy k pojmu kolektivní smlouva v Zákoníku práce:

§ 22 - 29 ZP, dále zákon o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb.

Počet zobrazení termínu kolektivní smlouva: 13826

Související termíny Zákoníku práce

Výraz kolektivní smlouva je zařazen do pracovně právní kategorie: Vznik pracovního poměru. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíVznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruVznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010