Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Nastoupila jsem do zaměstnáni jako zástup za mateřskou dovolenou jiného zaměstnance. Poté mě byla smlouva opět prodloužena na dobu určitou za mateřskou s druhým dítětem stejného pracovníka. Pracovník po skončení druhé mateřské (červenec 2011) do zaměstnání nenastoupil. Mě byla dána další pracovní smlouva na dobu určitou, a to do konce prosince 2011. Jak dlouho mě zaměstnavatel ještě smlouvu může prodlužovat? A můžu odmítnou další smlouvu na dobu určitou podepsat? Kdybych se posléze musela přihlásit na úřad práce mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, začněme odzadu: Když jste pracovala, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti a při způsobu ukončení pracovního poměru dobou určitou Vám nebude krácena podpora jako např. při ukončení dohodou. Teď k otázce pracovního poměru na dobu určitou: Zákoník práce v § 39 rozlišuje dva případy: pracovní poměr na dobu určitou do 2 let a dále případy podle výjimek (sem patří i zástup za mateřskou/rodičovskou), kdy se 2-letého pravidla není třeba držet. Ovšem oba tyto případy se mohou nakombinovat za trvání téhož pracovního poměru a je to legální. Ve Vašem případě Vám byla opakovaně prodlužována smlouva jako náhrada za dočasně nepřítomného zaměstnance (viz § 39, odst. 3, písm. b) Zákoníku práce) a následně Vám bylo navrženo ještě prodloužení smlouvy na dobu max. 2 let (viz § 39, odst. 2 Zákoníku práce). Uvedený postup je v souladu se zákonem. Můžete odmítnout podepsat navržené prodloužení, ale je třeba počítat se ztrátou místa (Váš pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby.)

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále byl zveřejněn dne 2011-07-28
počet zobrazení: 7575


Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010