Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou

Bookmark and Share

Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou

Článek Zákoník práce 2012 - Pracovní poměry na dobu určitou je třetím dílem seriálu ke změnám novely zákoníku práce.

Pracovní poměry na dobu určitou a stávající zákoník práce

Stávající právní úprava: Pracovní poměr lze uzavřít na dobu určitou maximálně v součtu 2 let. Počet opakování není dán. Je tedy možné uzavřít pracovní poměr např. po 1 měsíci celkem 24 krát. Mezi skončením pracovního poměru na dobu určitou a založením nového pracovního poměru také na dobu určitou (s tím samým zaměstnancem u téže firmy) musí uplynout prodleva aspoň 6 měsíců.

Mimo to ale zná zákon i výjimky ? pravidlo 2 let a pauzy 6 měsíců neplatí pro: a) případy stanovené jinými zákony (to platí např. pro pracovní poměr cizinců, profesorů vysokých škol nebo pro zaměstnance vysílané k výkonu práce do Evropské unie), b) pro náhradu dočasné nepřítomného zaměstnance (typicky např. pracovní poměry uzavírané za ženy na mateřské/rodičovské dovolené), c) pro vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele (např. sezónní práce nebo uzavírání pracovních poměrů na konkrétní projekt či zakázku); d) na pracovní poměry uzavírané mezi zaměstnancem a agenturou práce za účelem dočasného přidělení k uživateli práce.

Pracovní poměry na dobu určitou - připravované změny ZP od 1.1. 2012

Navrhované změny: Podle vládního návrhu by délka pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nesměla v součtu překročit 3 roky a zároveň by však směla být prodloužena maximálně 2 krát. Tzn. že by bylo možné uzavřít pracovní poměr např. 3 krát po sobě na 1 rok (v součtu 3 roky), ale nebylo by už možné uzavírat pracovní poměr např. stále na 3 měsíce, protože 3 měsíce krát 3 (= uzavření pracovního poměru + 2 krát prodloužení) je maximálně 9 měsíců.

Pauza mezi dvěma pracovními poměry uzavřenými na dobu určitou by měla činit aspoň 3 roky!

Kromě toho je navrhováno zrušit výjimku pro pracovní poměry uzavírané jako náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance, výjimku pro profesory vysokých škol a výjimku pro vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.

Zákoník práce 2012 - seznam článků:

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou: 69950Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010