Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená

Bookmark and Share

Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená

Dovolená na zotavenou v novele zákoníku práce 2012 je tématem dnešního dílu o připravovaných změnách v pracovním právu od ledna 2012.

Dovolená a stávající zákoník práce

Stávající právní úprava: Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval celý kalendářní rok (tj. od 1. 1. do 31. 12.) vyčerpání celých 4 týdnů dovolené (jestliže na tuto dovolenou vzniklo právo).

Nevyčerpaná dovolená a stávající právní úprava

Nevyčerpá-li zaměstnanec loňskou dovolenou do konce roku následujícího, pak část v rozsahu 4 týdnů bez náhrady propadá a případný další nárok (zpravidla 5. týden) se proplácí nebo jej lze převést do třetího roku. Aby nedošlo k propadnutí dovolené, má zaměstnanec právo (v případě, že mu zaměstnavatel do 31. 10. neurčí plán dovolené k vyčerpání loňské dovolené) první pracovní den v listopadu nastoupit na dovolenou a vyčerpat ji. Výjimku tvoří případy žen na mateřské či rodičovské dovolené, jim ani stará dovolená nepropadá.

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou v současném zákoníku práce

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou se poskytuje buď při ukončení pracovního poměru anebo z týdnů, které převyšují zákonný nárok 4 týdny.

Dovolená a novela zákoníku práce 2012

Navrhované změny: Je navrhováno, aby zaměstnavatel musel určit dovolenou tak, aby se nárok za daný rok vyčerpal v aktuálním roce (tedy i kdyby pracovní poměr netrval celý kalendářní rok a vznikl nižší nárok na dovolenou než 4 týdny), ledaže by v čerpání bránily naléhavé provozní důvody nebo překážky v práci na straně zaměstnance.

Nevyčerpaná dovolená a připravovaný zákoník práce 2012

Pokud by čerpání loňské dovolené nebylo zaměstnavatelem určeno do 30. 6. dalšího roku, pak by zaměstnanec o době čerpání staré dovolené rozhodl sám a pouze by zaměstnavateli písemně oznámil dobu čerpání 14 dnů předem. Výjimka nepropadání dovolené by se rozšířila i na ty, kdo nemohli vyčerpat dovolenou ani do druhého roku z důvodu pracovní neschopnosti.

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou v novele zákoníku práce 2012

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou by se poskytovala výlučně s ukončením pracovního poměru

Následující díl seriálu o připravovaných změnách zákoníku práce 2012 se bude věnovat problematice konkurenčních doložek.

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.

Zákoník práce 2012 - seznam článků:

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená: 101820Dovolená na zotavenou

Vybrané dotazy z kategorie

Musím podepisovat žádanku o dovolenou, když sem si o ní nežádala, ale byla mi nařízena kvůli nedostatku práce?
Nařízení čerpání dovolené v návaznosti na ukončení dlouhodobé nemocenské ve školství
Nařízená dovolená - může zaměstnavatel nařídit dovolenou a s jakým předstihem to musí oznámit?
Výpočet nároku na dovolenou před nástupem mateřské dovolené
Turnusové služby a dovolená
Začíná rodičovská dovolená hned po mateřské nebo až po vyčerpání dovolené navazující na mateřskou?
Nástup do práce po dlouhodobé nemocenské a nárok na dovolenou
Změna termínu dovolené a storno zájezdu
Dovolená při směnném provozu
Nárok na proplacení dovolené za odpracované dny

Všechny dotazy z rubriky: Dovolená na zotavenouDovolená, zaměstnanec a zaměstnavatel

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Dovolená na zotavenou

čerpání dovolené
dovolená za kalendářní rok
dovolená za odpracované dny
krácení dovolenéDovolená na zotavenou

Vybrané články a aktuality z kategorie

Tabulka pro výpočet poměrných částí nároku na dovolenou
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená