Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce

Bookmark and Share

Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce

Další díl seriálu o novele zákoníku práce 2012 popisuje změny v problematice přesčasů a přesčasové práce.

Přesčasová práce - současná podoba zákoníku práce

Stávající právní úprava: Zaměstnancům je možno nařídit práci přesčas max. v rozsahu 150 hodin ročně, současně však max. 8 hod. v jednotlivých týdnech. Po dohodě lze konat práci 8 hodin průměrně týdně. Přihlédnout k práci přesčas ve mzdě (platu) je možné výlučně u vedoucích zaměstnanců v rozsahu do 150 hodin ročně, a to ještě za předpokladu, že jejich mzda/plat jsou sjednány smlouvou (tedy oboustranně vyjednány), nikoliv jednostranně stanoveny (zpravidla mzdovým nebo platový výměrem či vnitřním předpisem).

Přesčasová práce - zákoník práce 2012

Navrhované změny: Je navrhováno, aby v případě, že bude mzda (plat) sjednána (tedy oboustranně dohodnuta) ve smlouvě, bylo možno přihlédnout k práci přesčas ve výši max. 150 hodin i u řadových zaměstnanců a do výše max. průměrně 8 hodin týdně (= max. 416 hodin ročně) u vedoucích zaměstnanců.

Přesčasová práce - platová sféra

Zvláštní úprava je ještě navrhována pro platovou sféru (= volně řečeno pro státní zaměstnance), kde se předpokládá, že pobírá-li zaměstnanec příplatek za vedení, je v jeho platu automaticky přihlédnuto k práci přesčas v rozsahu max. 150 hod. A je-li vedoucí zaměstnanec současně statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, pak je v jeho platu vždy a automaticky přihlédnuto dokonce k veškeré práci přesčas.

Další díl seriálu o novele zákoníku práce 2012 se bude věnovat problematice částečné nezaměstnanosti.

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.

Zákoník práce 2012 - seznam článků:

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce : 72586Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v nociPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba