přesčas

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
Pracovní doba

přesčas

přesčas výklad pojmu:

práce přesčas je práce konaná nad rámec stanovené pracovní doby na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem; práci přesčas lze zaměstnanci nařídit maximálně v rozsahu 150 hodin ročně a současně maximálně 8 hodin v jednotlivých týdnech; práci přesčas lze se zaměstnancem dohodnout maximálně v rozsahu průměrně 8 hodin týdně - tento průměr se zjišťuje maximálně za období 26 týdnů, pouze v kolektivní smlouvě lze dohodnout období až 52 týdnů; za práci přesčas náleží zaměstnanci dosažená mzda a příplatek za práci přesčas ve výši nejméně 25% průměrného výdělku, pokud nebylo předem dohodnuto čerpání náhradního volna; je-li mzda sjednána ve smlouvě (nikoliv jednostranně stanovena mzdovým výměrem či vnitřním předpisem), lze už při jejím sjednání přihlédnout k případné práci přesčas, a to ve výši max. 150 hod./rok u řadových zaměstnanců nebo max. 416 hod./rok u vedoucích zaměstnanců


odkazy k pojmu přesčas v Zákoníku práce:

§ 78, odst. 1, písm. i), § 93, § 114 ZP

Počet zobrazení termínu přesčas: 21190

Související termíny Zákoníku práce

Výraz přesčas je zařazen do pracovně právní kategorie: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v noci

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba