Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba

Bookmark and Share

Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba

Pracovní doba v novele zákoníku práce 2012 je tématem dalšího dílu seriálu o v pracovním právu v roce 2012.

Pracovní doba a platné znění zákoníku práce

Stávající právní úprava: U rovnoměrného rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin, u nerovnoměrného 12 hodin.

Práce v noci

Za pracujícího v noci je považován ten, kdo pravidelně v době mezi 22 ? 6 hodinou odpracuje aspoň 3 hodiny. Tento termín je důležitý pro zjištění, koho je zaměstnavatel povinen každoročně nechat vyšetřit závodním lékařem.

Fond pracovní doby a současné znění zákoníku práce

Fond pracovní doby u pružné pracovní doby se musí vyrovnat nejdéle po 4 týdnech.

Evidence pracovní doby - současný stav

Evidence pracovní doby musí obsahovat odpracovanou pracovní dobu, práci přesčas (event. další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví), noční práci, dobu odpracovanou v pracovní pohotovosti a dobu, kdy zaměstnanec držel pracovní pohotovost.

Pracovní doba a zákoník práce 2012

Navrhované změny: Délka směny bez ohledu na typ rozvržení by mohla činit 12 hodin. (Tzn. i ten, kdo pracuje rovnoměrně, by mohl pracovat v delších směnách, např. 4 dny v týdnu po 10 hodinách.)

Práce v noci a zákoník práce 2012

Navrhuje se upřesnit, že pracující v noci je ten, kdo odpracuje 3 hodiny v noci v průměru aspoň jednou týdně.

Fond pracovní doby a zákoník práce 2012

Fond pracovní doby při pružném rozvržení by se mohl vyrovnat až po 26 týdnech u zaměstnavatele, který nemá odbory nebo po 52 týdnech, bylo-li by to dojednáno v kolektivní smlouvě.

Evidence pracovní doby a zákoník práce 2012

Evidence pracovní doby by měla povinně obsahovat i začátky a konce směn. (Už by tedy nebylo možné vydávat za evidenci pracovní doby ?docházku - čárky? nebo sumy v jednotlivých dnech.)

Další díl seriálu článku o novele zákoníku práce od 1.1. 2012 se bude věnovat příplatkům ke mzdě za práci o víkendech a za práci v noci.

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.

Zákoník práce 2012 - seznam článků:

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba : 72432Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v nociPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba