Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli

Bookmark and Share

Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli

Čtvrtý díl série článků k novele zákoníku práce 2012 se věnuje dočasnému přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli a stávající zákoník práce

Stávající právní úprava: Přidělit zaměstnance na práci k jinému zaměstnavateli smí pouze agentura práce. Takže ani např. firmy v rámci jedné finanční skupiny nesmí "půjčovat" zaměstnance např. v rámci adaptace.

Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli - připravované změny zákoníku práce od 1.1. 2012

Navrhované změny: Zaměstnavatel by směl dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli, ale pouze po dohodě se zaměstnancem (písemná forma dohody se nevyžaduje) a nejdříve po 6 měsících od uzavření pracovního poměru (aby nebylo možno obcházet úpravu agenturního zaměstnání). Kromě toho by od druhého zaměstnavatele, kam by byl zaměstnanec dočasně přidělen, nesměl kmenový zaměstnavatel požadovat jinou úhradu než úhradu nákladů na zaměstnance ? tj. mzdu/plat a cestovní náhrady. (Není tedy možno přidělit zaměstnance jinam a získat z toho finanční profit.)

Následující díl seriálu o novele zákoníku práce platné od 1.1. 2012 se bude věnovat výpovědním důvodům a ochraně před výpovědí.

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.

Zákoník práce 2012 - seznam článků:

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli : 17496Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010