informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce
Další dotazy

informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů

informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů výklad pojmu:

zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnance informovat o: ekonomické a finanční situaci firmy a jejím pravděpodobném vývoji, činnosti zaměstnavatele a jejím vlivu na životní prostředí, právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovně-právních vztazích, změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, pracovních podmínkách a jejich změnách, nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou a o bezpečnosti práce; zaměstnavatelé jsou povinni se zaměstnanci projednávat: pravděpodobný hospodářský vývoj, zamýšlené strukturální změny zejména s ohledem na případné hromadné propouštění, nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, přechod práv a povinností na jiné zaměstnavatele a bezpečnost práce; povinnost informovat a projednávat provádí zaměstnavatel prostřednictvím odborům a rad zaměstnanců, pokud u něj nepůsobí, pak projednává a informuje všechny zaměstnance bez výjimky; forma projednávání a informování není zákonem dána


odkazy k pojmu informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů v Zákoníku práce:

§ 276 - 280 ZP

Počet zobrazení termínu informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů: 11086

Související termíny Zákoníku práce

Výraz informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů je zařazen do pracovně právní kategorie: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíJiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práceJiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010