doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Na sjednaná schůzce v kancelářích, kde jsem do té doby opakovaně jednal v pracovních záležitostech se stejnými jednateli společnosti (zaměstnavateli), jsem se pokusil předat okamžité zrušení pracovního poměru. Tento tiskopis mi odmítli převzít, že ho mám poslat poštou, protože tam není sídlo společnosti. Přesto jsem se odpoledne do této kanceláře vrátil se dvěma svědky a nechal jsem přítomným úřednicím takto podepsaný text okamžitého zrušení pracovního poměru k předání svým zaměstnavatelům. Druhý den jsem převzal doporučený dopis s jejich okamžitým zrušením pracovního poměru. Proto se ptám, jak je takový postup ošetřen zákonem. Dnes zjištuji, že zaměstnavatel přemístil všechny aktivity svých sloučených firem do prostor kanceláře, ve které se uskutečnil nepovedený pokus o předání dokladu, na této adrese je nahlášena jejich nová firma. Ta původní (s bílým koněm) stále po roce přetrvává a používá adresu, na které prokazatelně nemá žádné prostory. Také s osobami, které byly přítomny onomu pokusu o předání je nyní problém. V té době prý nebyli jednateli společnosti, přesto že jsou tak uvádění na pracovní smlouvě, ale jenom členy představenstva. Je vůbec povinen zaměstnanec takovéto změny zjišťovat, když chce ukončit pracovní poměr a jedná se zaměstnavatelem, který mu přímo do poslední chvíle zadával pracovní úkoly a odsouhlasoval čerpání dovolené?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, podle § 279, odst. 1, písm. c) Zákoníku práce je to zaměstnavatel, kdo je povinen všechny zaměstnance informovat o právním postavení zaměstnavatele, vnitřním uspořádání a osobě (nebo osobách), které za zaměstnavatele jednají v pracovněprávních vztazích. Z Vámi poslaného dotazu je tedy jasné, že zaměstnavatel kličkuje a porušuje zákon a z tohoto pohledu, když jste předal okamžité zrušení pracovního poměru lidem, kteří Vám dosud přidělovali a organizovali práci, postupoval jste správně a v dobré víře. Zaměstnanec není povinen ověřovat si sídla firmy, majetkovou strukturu, právní zástupce - tyto informace Vám má sdělit zaměstnavatel. Vaše okamžité zrušení bylo platně předáno, a proto pracovní poměr nemohl skončit okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele, které Vámi bylo převzato následující den.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance byl zveřejněn dne 2011-03-07
počet zobrazení: 5947


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010